Hur äter du? Om Schysta listan...


Jag har länge högljutt ansett att man ska börja marknadsföra kollektivavtal, inte bara som en bra sak för de som jobbar som anställda, utan också som ett konkurrensmedel för de företag som skriver under. I den bästa av världar kan nämligen ett underskrivet avtal också vara en fördel för en seriös företagare.
Därför är Schysta listan , där man kan hitta restauranger och näringsställen som skrivit avtal, ett bra initiativ av Hotell- och Restaurangfacket. Det blev märkligt nog en stridsfråga på LO-kongressen men också ett exempel på när ledamöterna röstar emot den fegare linje som förbundsstyrelsen drev. Den strategiska försiktighet som ledningen förordade är bara ett exempel på hur lite folk på högre fackliga poster vet om hur den dagliga debatten låter ute på arbetsplatserna.
Det här är ju ett alldeles utmärkt sätt att marknadsföra den fackliga kampen på!
Jag ser fram emot samma sorts listor från Handels, ett förbund som verkligen kämpar med märkliga anställningsförhållanden och företag som dör och återuppstår över en natt. Själv tycker jag att Byggnads gärna kunde redovisa vilka företag man har avtal med - senast i veckan upptäckte jag ett tämligen stort företag i byggsvängen som lyckats krångla sig undan avtalsskrivande, trots att de stora firmorna förbundit sig att rapportera in vilka de har som underentreprenörer.
Det är också helt uppenbart att organiserad brottslighet - ett icke helt okänt begrepp i byggbranschen eller här på bloggen - missgynnas av kollektivavtalen, en åtgärd som är enkel att genomföra, kontrollera och följa upp, för polis och skattemyndighet. Men det skulle förmodligen få rent förödande konsekvenser för borgerliga politiker att börja tala sig varma för avtalsskrivande, även om syftet vore att komma åt den grå och svarta marknaden...
Jag, precis som många andra, väljer faktiskt att gynna företag som skriver avtal. Det motsatta förhållandet - väl beskrivet genom riksdagsmannen för centerpartiet, hr Federleys, agerande både vad gäller Wild'n'Fresh och hans eget äventyr i restaurangbranschen - är tackochlov en sällsynthet.
Men det är svårt att veta vilka som erbjuder reglerade förhållanden för sina anställda. Denna lista, och förhoppningsvis de andra man snart kan få se, eller märket, kommer att göra det åtskilligt enklare att välja de som erbjuder Schysta Villkor...

1 kommentarer:

Ja jag skulle helt klart välja ett företag som har kollektivavtal framför ett utan. Kruxet har ju varit att man inte vet och därför är det där nya märket en alldeles utomordentilgt god iler företag idé som fler företag borde anamma!