Dags för socialdemokrater mot vapenexport


Det kanske är dags att överge resterna av Det kalla Kriget för socialdemokratin, och faktiskt göra upp med vapenexporten. Sluta med hyckleriet, sluta försvara att svenska jobb bygger på förtryck i andra länder, och ta itu med det hela.

Det hela är, alldeles oavsett vad Höga Beslutande Personer tycker, totalt omoraliskt och oförsvarligt.

Inte heller tror jag att det finns en majoritet inom det socialdemokratiska partiet eller arbetarrörelsen i allmänhet för fortsatt försäljning till diktaturer, eller ens till länder med tveksam demokrati. Jag är tvärtom alldeles väldigt övertygad om att det är precis tvärtom - att medlemmar och sympatisörer med ett fredsälskande parti är djupa motståndare till sånt här.
Vi ska inte sitta i knät på en vapenlobby överhuvudtaget, och det finns ingen anledning att gynna en industri som inte kommer att överleva.

Ska det säljas vapen ska det ske till länder som bygger på demokrati, där det finns insyn i politik och handel, där mänskliga rättigheter respekteras.

Allt annat är skamligt!

För att ge eftertryck åt det här kommer jag på mitt håll att skapa opinion för saken, både fackligt och politiskt. Gör det ni också.