Fackets kamp är även företagens

Dipart är ett företag jag gillar. Jag har jobbat med dem på flera ställen och de har en seriös inställning till jobbet. Dessutom har de som företag en modern och delvis nyskapande profil vid anställningar - de förespråkar öppet etnisk mångfald inom företaget, vilket tyvärr inte hör till vanligheterna i byggsvängen - som är nästan pinsamt befolkad av svenskar och finländare.
Man har också en föredömlig personalpolitik, där ett kraftfullt arbete mot ohälsa ingår. På en modern, enkel och ofta uppdaterad hemsida kan man bl a läsa om deras kärnvärden, där "För att stärka vår dialog och delaktighet så arbetar vi för mångfald. Detta gör att vi genom att anställa medarbetare från olika kulturer och yrkes- och livserfarenheter. Idag finns sju nationaliteter representerade och vi välkomnar fler" ingår. Detta är berömvärt.
Byggindustrin är tvingad att göra sig av med fördomar och dåligt beteende för att kunna överleva, och eftersom det är si och så med både den saken och efterlevnaden av det - om det ens finns inom de stora byggföretagen annat än som läpparnas bekännelse - är det uppfriskande att se att det kommer en ny generation av byggföretagare, som ser att det finns en direkt koppling mellan vettig arbetsmiljö och goda vinster.
Diparts VD,
Jens Hoffman, skrev i SvD ett bra inlägg om vikten av att ta itu med de oseriösa företag som tyvärr har lite för mycket spelrum på marknaden. Jag håller naturligtvis med Jens Hoffman, men tycker ändå det var märkligt att han i artikeln nogsamt undvek att nämna ett existerande och jättebra instrument för att styra bort bovarna, nämligen kollektivavtalen.
Kanske var det för att inte stöta sig alltför mycket med den mossbelupna ledningen Svensk Byggindustri - ett ställe som är häpnadsväckande reaktionärt.
Men å andra sidan tar Jens Hoffman bladet från munnen och uttrycker sitt stöd för Byggands agerande i det s k Vaxholmsmålet.
"- Fackets kamp är därför i långa delar också vår (företagens) strid, säger han." i ytterligare en artikel i SvD.
Det är i mötet mellan en ny typ av byggföretagare och fackföreningsrörelsen som vi kan hitta en modell för framtiden, eftersom tillkommande lagstiftning, och inte så lite stelbent tänkande från facket, kommer att kräva det. jag hoppas innerligt att fler mindre företagare inser vikten av att ha en reglerad marknad utan lönedumpningar - därför att det finns hittills ingenting som tyder på att marknaden kommer självreglera sig.
Tittar man på länder där avtalsrätt satts ur spel är spåren förskräckande - där slås mindre företag ut, och jobbarna hamnar i ett rättslöst vakuum, helt beroende av arbetsgivarens goda vilja. Och detta oavsett det är salladsbar eller byggföretag.
Det är därför det är viktigt att uppmärksamma Jens Hoffman, och andra som finns bakom honom. Den fackliga kampen gäller inte bara jobbarna.

1 kommentarer:

Som vanligt blir man deprimerad när man läser kommentarerna på svd.se, kanske lika bra att låta bli. Byggnads framställs allt oftare som nån slags maffialiknande organisation, och självutnämnda "förståsigpåare" klagar på alltför omfattande kontroller inom byggbranschen. Det man måste komma ihåg är dock att alla kontroller, avgifter och allt fackligt inflytande är summan av alla skumraskaffärer, oseriösa företag och allt fusk som förekommit i byggbranschen fram tills idag. Och varför är det inte företrädare för SERIÖSA byggföretag som går ut och klagar om det nu är fel på facket? Heja! /Jonas, stud. väg- och vattenbyggnad.