Hans Tilly om Lissabonfördraget

I senaste numret av LO-tidningen har Byggnads ordförande Hans Tilly och Transports tillförordnade ordförande Clas Linder skrivit en debattartikel där man uppmanar socialdemokraterna i riksdagen att vänta med beslutet om Lissabonfördraget.
För precis som vi kunde misstänka har krypskyttet kommit igång - nu är vi både inskränkta nmationalister och motståndare till EU! Här ska vi inte ifrågasätta vare sig Wanja Lundby-Wedin eller eventuella bedömningar av EU-parlamentariker - och Wanja har inte ens svarat på det brev som Byggettans EU-cirkel skrev till henne, och frågade varför hon tolkar kongressbeslutet på sitt eget sätt.
Därför är det skönt att Hans Tilly och Byggnads kommer med i matchen - alldeles för länge har det framstått som om den här striden enbart är till för Byggettan och ett par till. Enligt uppgift kommer också de riksdagsmän som har sin fackliga bakgrund i Byggnads att rösta emot, trots eventuell partipiska. Och det finns fler...
Jag citerar ur artikeln sista stycke:

Därför bör det definitiva beslutet om Lissabonfördraget avvakta till år 2010. Den borgerliga regeringen kan helt enkelt inte ro denna fråga i hamn
utan socialdemokraternas aktiva hjälp. Det är därför inte rättvisande när LO-ledningen påstår att både socialdemokraterna och LO har gjort vad som står i deras makt för att beslutet att ratificera Lissabonfördraget ska tas efter att Laval-utredningen är klar.


Och det är precis det saken handlar om. Vad som sedan fått LO:s ordförande att vantolka beslutet som fattades får hon redogöra för själv, men man kanske kunde förvänta sig lite andra tongångar nu. Allt säkrare är däremot att det finns en vilja i Bryssel om att faktiskt köra över Irland, och frångå principen om att alla medlemsländer ska vara överens.
Formellt sett har ju fördraget redan dött, eftersom det blev NEJ från Irland. Men det verkar uppenbarligen som om de stora staterna tänker genomföra detta ändå, och man kan ju ana att baktanken är att Irlands NEJ ska bli ett JA i slutänden. Om det blir på det sättet kommer ju knappast EU:s trovärdighet att öka...

7 kommentarer:

På LOs representanskap i torsdags redogjorde wanja för hur LO agerat för att verkställa LO-kongressens beslut om EU-fördraget. Hans Tilly begärde därefter ordet och berömde Wanja för LOs agerande samt höll med om kritiken mot den borgeliga regeringen... Vad får du ditt underlag ifrån ? Det verkar vara lite fantasier. Beträffande Byggettans EU-cirkel ett tips kolla LOs hemsida.....

 

Mitt undrlag? Om du läser vad Tilly skriver i LO-tidningen så ser du att han knappast tycker Wanja skött sig. Hon är välkommen att komma till Byggettans repskap om hon törs - istället för att sitta bland sina kompisar i LO. Det är vi som drabbas av hennes sjabbel.
Likaledes har jag fått direktinformation om hur debatten gått i riksdagsgruppen, och där har LOs synpunkter tydligen inte alls varit särskilt stridbara...
Och du får gärna stå med ditt namn - debatten blir rakare då.

 

Följande står i Tillys artikel:
"Det är därför inte rättvisande när LO-ledningen påstår att både socialdemokraterna och LO har gjort vad som står i deras makt för att beslutet att ratificera Lissabonfördraget ska tas efter att Laval-utredningen är klar."

Om du tar det som ett beröm för LOs agerande undrar jag hur du skulle beskriva kritik???

 

varför bjuder du/ni inte in Wanja till Byggettans repskap i stället för att anta och gissa och lyssna till hennes ord och inte till de som misstolkar vad hon gör och säger. Jag är säker på att hon kommer direkt. Hon är inte känd för att vara konflikträdd eller gömma sig ....

 

PS
Du var tydligen inte på LOs repskap, är det ingen som vill att du ska vara med där ? Fast det förutsätter ju att.....

 

Vad ska jag på LOs repskap att göra? Jag sitter i Byggettans repskap och det räcker så bra. Jag tycker det skulle vara en skitbra idé om Wanja kom till Byggettan - vi får hoppas att folk på avdelningen läser det här.

 

hej Anonym.
Jag vill också gärna se Lundby-Wedin på byggettans repskap.
Vi behöver klarhet i denna allvarliga sak. Jag var på ett möte ons.22.okt i ABF-huset med Lindhlom (byggettan)
Viredius (transport)
josefin Brinck (v) och
Morgan Johansson (s) i panelen, der vi fikk höra att LO INTE har varit tydliga i denna fråga (Johansson).
Skjalg timmermann.