Tilly skriver brev till Anders Borg
Byggnads ordförande Hans Tilly skriver öppet brev till finansminister Anders Borg med anledning av hans uttalanden i Ekots Lördagsintervju (29/8) om Byggnads och Byggavtalen. Och det är på tok för bra för att inte spridas vidare.


"Hej Anders!


Jag blev förvånad när jag hörde dig i Ekots lördagsintervju (29/8). Inte mindre än två gånger tog du upp Byggnads och det byggavtal som gäller mellan parterna i vår bransch. Bland annat sa du, apropå de höga a kasseavgifterna som byggnadsarbetarna tvingas betala, att Byggnads har ett mycket komplicerat kollektivavtal som drar ner sysselsättningen driver upp kostnaderna. De höga a-kasseavgifterna skulle alltså enligt dig bero på Byggnads kollektivavtal. Det stämmer givetvis inte. De höga a kasseavgifterna beror på de förändringar som genomfördes efter regeringsskiftet.
Det är två parter – Byggnads och arbetsgivarorganisationen, Sveriges Byggindustrier (BI) - som har skrivit under det kollektivavtal som gäller i byggbranschen. Det är alltså inte endast Byggnads kollektivavtal.


Kollektivavtalet är inte speciellt komplicerat. Däremot finns det vissa delar som kan förenklas och förbättras för att skapa mer ordning och reda. Det är därför vi sa upp avtalet 1 september 2008 och presenterade ett nytt förenklat Byggavtal, som BI inte accepterade. Vi sitter dock idag i en gemensam arbetsgrupp för att förenkla två avtal till ett nytt Byggavtal.


Nuvarande kollektivavtal driver inte upp kostnaderna eller drar ner sysselsättningen. Att påstå något sådant är både dumt och okunnigt. Du bör veta att lönekostnaderna endast står för cirka tolv procent av de totala produktionskostnaderna i byggsektorn. Snarare är det lågkonjunkturen som dragit ner sysselsättningen och ökat arbetslösheten i byggbranschen.
Det finns en hel del att göra för att förbättra byggsektorn, vilket inte minst Statskontoret tydliggör i sin utredning Sega Gubbar som ligger på finansdepartementets bord. Av utredningen framgår att lönekostnaden inte har ökat snabbare än inom industrin. Det är därför tråkigt att du väljer att sprida myter om Byggnads och kollektivavtalen inom byggsektorn, istället för att hålla dig till fakta. Av utredningen Sega Gubbar framgår istället att byggbranschen bl.a. är dålig på att ta till sig ny kunskap och att vidareutbilda och fortbilda sina anställda. Här ligger de stora framtidsutmaningarna inom branschen. Jag föreslår att du läser utredningen så att vi slipper fler olyckliga uttalanden i fortsättningen.


Vårt förslag till effektivare byggbransch är integrerad planering, vilket innebär att alla aktörer är med tidigt i planeringen av byggprojekten.
Jag lyfte frågan om integrerad planering på finansdepartementets hearing om Sega gubbar. Där pekade jag på ett par rapporter som visar på fördelarna med integrerad planering, vilket väckte statssekreterare Dan Ericssons intresse. Tyvärr är arbetsgivarna i denna del inte lika intresserade att förbättra byggbranschen.


I Lördagsintervjun säger du också att Byggnads är ett av de fackförbund som inte är samarbetsorienterade. Vad menar du med det? Jag är den första att medge att vi kunde ha bättre relationer med vår motpart, men att vi inte skulle vilja samarbeta är direkt felaktigt. Som du säkert känner till så krävs det två för en tango. Jag har redan nämnt den arbetsgrupp i vilken vi tillsammans med BI ser över Byggavtalen.
Jag antar att du med samarbetsorienterad avser att Byggnads och andra fackförbund ska vara mer lyhörda för arbetsgivarnas krav. Det är inte vårt uppdrag. Vårt uppdrag och ansvar är att arbeta för bra villkor för våra medlemmar. Bra villkor tillsammans med ekonomiskt ansvarstagande är ledord för hela fackföreningsrörelsen.


Det är min förhoppning att du i fortsättningen avstår ifrån att sprida myter om byggsektorn och Byggnads fackliga arbete. Byggbranschen och Byggnads medlemmar har större nytta av en öppen och rak diskussion som grundar sig på fakta.


Hans Tilly

Ordförande Byggnads"


Fast det är väl mycket begärt att Borg ska erkänna att han vet för lite. Eller att han krupit upp i byggarbetsgivarnas knä.

1 kommentarer:

Apropå ditt inlägg skrev jag den här kommentaren till Aftonbladets ledare idag
http://www.aftonbladet.se/ledare/article5780429.ab

> Heder åt den fackliga rörelsen. Industrifacken gör helt rätt när de tar strid för jämställdhet, ungdomars ställning (och förhoppningsvis också deras möjligheter till inträde på arbetsmarknaden) samt för rätten till stöd vid omställningar. Arbetsgivarrepresentanten Leif Johansson visade tydligt i förra veckans Lördagsintervju i P1 att han som arbetsgivare definitivt inte är intresserad av att låta arbetstagare erhålla annat än det som är avtalat EN gång. Flexibilitet och samhällsansvar finns tydligen inte i en arbetsgivares verktygslåda. Fackliga representanter tar däremot samhällsansvar långt utöver det som redan avtalats. Det är arbetsgivarna som klamrar sig fast vid den svenska modellen - såsom när Leif Johansson hänvisar till redan ingångna avtal. Den inställningen kommer inte att förändras för att man på vissa håll önskar sluta avtal på “lägre instans” och göra avtalen mer oöverskådliga, mer ojämlika och mer förmånliga för arbetsgivarna.<

Ha det gott!
Eva