Inomhus, stomkomplettering

Detta är en köksvägg i en av de lägenheter vi renoverar. Det finns en slits här - ett schakt där en massa lägenhetsgemensamma installationer löper (ska var brand- och fuktsäkert). Först kommer de som enklar - jag vet att vi gått genom det här tidigare men det är alltid bra med repetition - dvs, de som sätter upp den ena sidan av väggen. Därefter kommer en lysmask (elektriker) och sätter dosor, drar flexislang etc. Ibland kommer också en klämringsmontör (rörmokare).
I väggarna, som ska hålla en viss klassning med avseende på brand etc, sätter man också kortlingar för köksskåpen.

I varje lägenhet finns gipsen inbystad

För att skära gipsen använder man meterstocken som strykmått, håller måttet mot skivans kant, och lägger gipskniven mot stockens spets. Då bör man få ett hyfsat exakt mått.


När man gått hela vägen genom pappen knäcker man till skivan och då bryts den fint, och hålls ihop i ryggen av pappen på motstående sida.
Och slutligen skär man genom den underliggande pappen, och skivan är delad. Oftast måste man dock surfa skärytorna.


För riktigt smala remsor använder man en kantskärare
Och sen åker skivorna upp, med uttag för genomföringar. Det är ett rackarns mätande för att få det att bli tillräckligt tätt för att målaren, som är oss i bakhasorna, ska bli nöjd Göran renskruvar, dvs färdigskruvar skivan efter den rekommendation som gäller. Det finns anvisningar om hur många skruv som ska sättas i varje skiva, och med vilka avstånd. Nu har vi ju inte direkt måttbandet uppe för att kontrollera det, utan det får hänvisas till erfarenheten


Närbild av nosen på gipsautomaten
Dessutom ingår våtrumstak i varje lägenhet. Också med elgenomföringar Här skjuter vi upp utläggen med bultpicka. Finns alltid anledning att använda både hörselkåpor och skyddsglasögon när det gäller sånt - i ett trångt utrymme dundrar den rätt bra