Man skulle kanske börja på bygge....


Idag kan jag läsa att det är de som gått byggprogrammet som oftast får jobb efter skolan, om man jämför med andra yrkesinriktade linjer. Samtidigt vet vi att en alltför stor del av de som är arbetslösa inom Byggettans avtalsområde också är lärlingar (med lärlingar avses de som inte nått upp i tillräckligt antal timmar för att få yrkesbevis). Det finns ju i princip tre sätt att bli fullbetald med yrkesbevis inom byggsektorn - gymnasieutbildning, annat arbetsmarknadsprogram eller lärlingsplats på företag (traditionell lärling eller "traddare"). Yrkesbeviset har väl kanske inte blitt den framgång som man förväntade sig; jag har aldrig blivit tillfrågad om jag haft det, men det är inte omöjligt att det kommer att kunna spela en viktigare roll i framtiden.
I senaste numret av Byggnadsarbetaren kan jag läsa att det är svårt med rekrytering av utomnordisk arbetskraft till byggsektorn - nej, jag har INTE tillgång till Byggnadsarbetarens artiklar i förväg - och att det till viss del skulle kunna bottna i att byggnadsarbetare är ett låglöne- och lågstatusyrke i stora delar av världen.
Detta har jag själv upplevt, när jag jobbade tillsammans med österrikiska killar på Clarion Hotel vid Norra Bantorget. Där var det auktoritativ arbetsledning och befälsordning kan jag säga. Gapade och skrek gjorde de på sin personal så man blev alldeles irriterad - och såg ut som fågelholkar när man bad dem hålla käften och uppföra sig som folk. De var knappast du och bror med sina basar - det var Herr Stangl och Doktor Meyer för hela slanten. Inför Skanskas basar höll man dock en annan profil, och var jättetrevliga..
I Europa finns det en klentrogenhet kring de villkor som nordiska byggnadsarbetare har. Jag har letat efter arbetsskadefrekvens inom EU, eftersom jag fått höra att åtskilliga länder har en strängare arbetsmiljölag än Sverige, men än har jag inte hittat den. Via mejl har jag dock förstått att efterlevnaden av samma lagar kanske lämnar en del övrigt att önska.
I det här sammanhanget är det värt att fundera över hur framtidens byggutbildningar ska se ut. Det finns inom regeringen en rätt stor okunskap om vad som idag krävs av en byggnadsarbetare. Vi har inte råd eller tid med dumskallar på byggena - vilket kan vara värt att poängtera när Maud Olofsson vill att Konkurrensverket ska undersöka varför så få lärlingar anställs. Vi har helt enkelt inte råd eller tid att utbilda ett b-lag, som kommer att svepas bort vid nästa lågkonjunktur. I slutänden ligger naturligtvis att hon tror att det räcker med att sätta en hammare i nypan på valfri 17-åring, ge honom ett töj och skicka ut honom på valvet. På en modern byggarbetsplats finns helt enkelt inte de där "enkla" jobben kvar, som förr i världen kunde ges åt vem som helst.
Att en nybakad lärling skulle behöva handledning kanske måste poängteras, och den handledningen sker bäst när den sköts av någon som är intresserad av det. Låter det som nånting företagen är intresserade av - att ha en lärling och en handledare som kostar som fullproducerande, men som bara skapar hälften? Vi har haft tillräckligt med elaka gubbjävlar som skrämt bort pettringar genom åren.
De där som satt längts bak i klassrummet och kastade snusdosor är överrepresenterade i kåren; det är min personliga erfarenhet. De har klarat sig kvar tack vare trygghetslagar, facket och lagbasar som kan placera dem där de gör mest nytta. Men den nya generationen kommer aldrig få uppleva byggen med tusentals gubbar - de kommer att arbeta i många mindre grupper där man förväntas kunna saker. Matte och engelska är två saker som kommer vara livsviktiga om de inte vill spolas iväg nästa gång sparklapparna kommer. Dessutom ska de självklart ha goda kunskaper i samhällskunskap, och gärna en smula juridik. Tyvärr.
Den nya skolpolitik som nu formas har jag onekligen synpunkter på, men till detta ska vi återkomma. Jag är inte alls förtjust i tanken på att minska den teoretiska delen på byggprogrammet; det andas samma sorts okunskap som Maud gav uttryck för.
"Man skulle kanske börja på bygge..." har man ju hört några gånger genom åren. Visst. Välkomna hit. Om ni kan något....

Viss yrkesjargong kan förekomma i inlägget