Kulturrådet och museibesöken....


Eftersom jag haft anledning att snoka lite på Statens Kulturråds hemsida hittade jag statistik för hur besöken på våra museer minskade sedan den fria entrén avskaffades. Påfallande är att besöken till de mer smala museerna har minskat rent katastrofalt. Vilket föranleder en fundering - en uppenbarligen smal verksamhet, som Arkitekturmuseum, får en dramatiskt ökad besöksfrekvens när det är gratis. I ett rent kommersiellt syfte skulle ett sånt museum inte ha något berättigande. Siffrorna talar mycket tydligt om för oss vilka verksamheter som är mest uppenbara besöksplatser, och det var ingen överraskning för övrigt.
Som jag ser det var den fria entren ett av de mest viktiga förslag som den förra regeringen genomförde inom kultursektorn. A och O för en fungerande kultur är ju tillgänglighet. I synnerhet för mer svåråtkomliga sektorer. Alla dessa tillsammans formar ju den historia som trots allt skapat oss, och att inte ha tillgång till den är rent förödande.
Det man verkligen ska akta sig för som politiker är att skapa historielöshet. Att avskaffa den fria entren är ett mycket effektivt sätt att göra det på - vilket ovanstående rapport är ett dystert facit på...

1 kommentarer:

Instämmer till fullo