Maud Olofsson satsningar ger inga jobb i Sverige


Näringsminister Maud Olofsson har vid ett flertal tillfällen försökt lugna upprörda känslor - främst över regeringens handlingsförlamning - genom att hänvisa till de infrastrukturprojekt som ska sättas igång i landet. Någon kanske t o m har gått på det, och då kan det vara dags att tala om var projekten i Stockholm har hamnat.

Som synes har de flesta avsluten landat hos utländska företag, och kommer bemannas med utländsk personal. Företrädesvis polacker och slovaker. Det är möjligt att några uppgifter kommer besättas med lokalt rekryterade yrkesarbetare, men se det är inte alls säkert.
Det här är upphandlingar som sker på uppdrag av Vägverket och Banverket, och de har att följa gällande lagstiftning. Men eftersom Byggnads har dåliga erfarenheter från t ex Citytunneln i Malmö är vi rätt övertygade om att det hela inte går rätt till.
Vi vet att polska yrkesarbetare tvingas lämna ifrån sig en del av sin lön till "förmedlare" i hemlandet, att de satt i system av enbart arbeta i ett land i 182 dagar - eftersom de då inte behöver skatta alls - och att polska byggföretag ständigt reorganiseras med nya organisationsnummer (i Polen betalar "nya" företag mycket låg skatt, vilket gör att bemanningsföretag baserade i Polen alltid kan betraktas som nyregistrerade, men med samma företrädare...)Och detta är enbart själva trafiklederna - runt allt detta kommer naturligtvis långa rader med annan byggnation. Här ska byggas stationer och gallerior och bostäder, men den taffliga och naiva hantering som råder under dessa upphandlingar ger inte vid handen att dessa arbeten kommer skapa jobb för svenska byggnadsarbetare. I själva verket har ju de som nu vunnit upphandlingarna i det närmaste förtur till kringbyggnationen.
Vi talar om många arbetstimmar här - och jag vill inte ens tänka på vilka stämningar som kommer råda när man inser att man faktiskt säljer ut dessa arbeten till utländska företag. Som vare sig är intresserade av svenska avtal eller av svensk lönenivå.
Kort sagt, Maud Olofsson ljuger. De här satsningarna kommer icke att ge hjälp åt den svenska ekonomin. Istället kommer enorma pengar - skattepengar! - föras ner i fickorna på olika konsortier, och mycket lite kommer Sverige till nytta.
Därför blir man mer och mer misstänksam när olika företrädare för byggbranschen efterfrågar olika statliga stödformer. Är det bara för att man vill ha pengarna eller tänker man fortsätta där NCC började, i Malmö, och bara anställa gästarbetare?

Tack till Byggnadsmedlemmen Bengt Ekström som snokat reda på dessa uppgifter (och mycket mer)....

Den lilla bilden föreställer Lennart Swahn, som förutom en massa andra saker också ledde ett program som hette Blåsningen. Det passar jättebra som beskrivning på den här posten....

2 kommentarer:

En välförtjänt award har du fått i min blogg.

 

Bra att du tar upp detta tragiska faktum.

Tyvärr är det kanske så att t.ex skanska, som har kapaciiet att göra dessa förhållandevis stora projekt, hellre tar mera prestigefyllda uppdrag i utlandet.

Vilket är väldigt synd.