Men vad trodde man? Om privat vård


TV4 visar ikväll i KallaFakta hur vårdkoncernen Attendo Care både flyttar pengar till skatteparadis och hur de genom "effektiv hantering" skapar vinster i äldrevården. Och de är inte ensamma - vården har blivit en ny tummelplats för riskkapitalister som ser sjuka och gamla som profitabla.
Till deras försvar ska man säga att de aldrig hymlat med det. Det är de som politiskt genomdrivit denna reformerade vård som inte talat sanning. Företagen har aldrig stuckit under stol med att de är i nischen föär att tjäna pengar - de är aktiebolag, de är av lagen tvingade att tjäna pengar. De är dessutom i en win-win-situation - det öär inte särskilt svårt att under avtalets gång kunna få kostnadstäckande bidrag från politiker, eftersom politiker är fullständigt livrädda för att så småningom annars kanske vara tvungna att möta kritiska väljare.
Men det verkar ju också som åtskilliga företrädare för borgerligheten har en alldeles för naiv bild av hur kapitalism fungerar. Vill man ha ytterligare insikt om hur det fungerar kan man gärna ta och läsa slumpvist från den läsardebatt som också finns hos TV4. Man kan nog säga att vårdkoncernerna kommer att behöva hyra in PR-byråer för att bättra på sitt rykte.
Och det kommer de säkert att göra också. Det är nämligen avsevärt billigare än att faktiskt åtgärda vård eller villkor för de anställda.
Den andra delen är att de här vårdbjässarna också effektivt tar död på den småföretagsamhet som kunde ha frodats. Om detta skriver Per Westberg bra. Jag har själv tjatat om det i ett antal poster - och ingen skam ska falla på de som väljer att sälja sina andelar i vårdcentraler, som väljer att lägga ner sina små omsorgskooperativ, för de kan inte på något vis konkurrera med de bud som vårdkoncernerna lägger.
I bästa fall kan de sedan få en del av de skärvor som faller från Caremas bord, men till ett pris som passar Carema. Att i det läget dessutom hävda att vårdpersonalens löner skulle öka med den större konkurrens på marknaden är ju rent befängt. Vilken konkurrens? Man ska ha klart för sig att det inom den privata vårdsektorn inte alls ses med blida ögon om de offentliganställda syrrorna skulle få rejäla lönelyft.

0 kommentarer: