Ett annat Sverige. Om den lettiske tolken...


I Ordfront magasin nr 4-5, 2008, finns en mycket läsvärd artikel om ett annat Sverige, ett land där folk behandlas som boskap, där de är rättslösa. Tidigare har den rätt populistiske Janne Josefsson behandlat ämnet fast då om städare på snabbmatsrestauranger, och han gjorde i den efterföljande debatten en stor sak av att stackars HRF inte tog sitt ansvar för de här människorna. Det gav f ö upphov till reaktioner på HRF-bloggen
I artikeln följer journalisten Mats Wingborg med Byggnads lettiske tolk, Gints Kaplers, själv utpekad som landsförrädare i sitt hemland för att han tar strid för sina landsmäns villkor i Sverige.
Jag vill påpeka att ett flertal av de företeelser som behandlades i det programmet, liksom ett antal av de arbetsplatser som Gints Kaplers besöker, liksom till exempel Krister Strömberg på Byggettan eller nån annan av alla dessa funktionärer som fyller sina dagar med egentligen rätt deprimerande och skrämmande arbetsplatsbesök, faktiskt är brottsliga. Liksom en hel del annat som man också kan träffa på.
Man får inte hysa in folk i lokaler som är utdömda, farliga, som saknar utrymningsvägar, som är fulla med asbest eller lösningsmedel eller gasol. Och det borde hr Josefsson också ha tänkt på i ett i övrigt välgjort reportage. När det handlar om den sortens övertramp är det inte längre en fråga för facket. Då är det polissak.
Läs artikeln, och fundera speciellt över vad Gints Kaplers konstaterar: att lönedumpande företag tycker sig ha fått grönt ljus efter Lavaldomen,

0 kommentarer: