Blandade bilder från Hamnen

Här kommer en häck med stämp seglande. Vi tömmer valvet innan utfacken sätts i

Tidig morgonvy över Bällstaån
Inklädd fasad hus 1. Presenningsskjulet är mitt sågskjul. På hjul faktiskt
Portiken. Stabila järnbalkar som kommer döljas av ett nerhängt tak
Putsningen har påbörjats
Fönster och öppningar tejpas
Och sen blåser man på putsen så det står härliga till
Jobb på taket. Bygga upplag för plåtslagaren. Plyfan ska vikas upp under takfoten och fästas...
Stämptorn dras ut och förs bort med kran
Upplyst fasad hus 2
Samma fasad men med annan inställning. Folk i bygghissen