Riksidrottsförbundet stöder dopinglangningen!

Följande har jag utan framgång försökt få in i olika tidningar men det är kalla handen överallt. Då lägger jag upp det själv istället!!!!:

""Genom att ännu en gång avslå kroppsbyggarnas ansökan om att tas upp i idrottsgemenskapen sätter Riksidrottsförbundet krokben för sin egen tes om dopingfri idrott.

Det är ingen hemlighet att mycket av den dopingproblematik som finns idag florerar på gym och i idrottshallar. Vi kan inte se annat än att RF gett upp sin strävan genom att man inte satsar på det förbund som verkligen har möjligheten att främja en dopingfri idrott.

Återigen har vi mötts av argumentet att det vi håller på inte är idrott - när det kommer till tävling. Alla - även RF - är överens om att allting fram till tävlingen är identiskt med idrott - men så snart någon av landets 200 tävlande med licens äntrar scenen så slutar det vara idrott. Det blir...show?
200 tävlande i en verksamhet som engagerar ungefär 500 000 människor...Som är den överlägset största motionsformen för både ungdomar och kvinnor. Det är till att ha stora pretentioner, Riksidrottsförbundet.

För oss som bedriver denna icke-idrott på olika nivåer - som elit, motionär och entusiaster - är det dock glasklart. Detta är idrott. I synnerhet när man jämför med andra redan etablerade idrottsförbund, som har extrema tävlingsformer, krångliga regler och attiraljer i form av smink och kläder....

Man hänvisar till att det vi bedriver lika gärna kan bedrivas inom de förbund inom RF som aktiverar styrkesportare. Det visar återigen hur lite RF brytt sig om att ta reda på hur det verkligen fungerar. Vi har försökt samarbeta med dessa förbund - och det är som att sätta Volleybollspelare med Handbollspelare; det är olika idrotter.

Genom sitt återkommande kategoriska nej har RF istället för att kunna kanalisera detta enormt växande intresse och medverkat till en sund utveckling orsakat det rakt motsatta - en privatägd motionssfär med ohyggliga priser, med tvivelaktiga utbildningsnivåer och en totalt okontrollerad dopingmarknad.

Vi tycker i anständighetens namn att RF i varje fall skulle kunna ge en uppdaterad version av varför man inte vill släppa in oss - istället för att bara lägga ett karbonpapper på tidigare beslut.

Oanständigt är vad det är!!!!""