Stockholms Lokaltrafik - eller rätten att få komma i tid till sitt jobb...

Under den gångna veckan har jag kommit i tid till jobbet EN gång. Resan ser ut som följer - tåget går 0531, och det är första tåget som går (till detta ska vi återkomma), och därefter är det passning till buss 142 vid Älvsjö station. Kommer tåget fem minuter sent går bussen och jag får vänta en kvart på nästa. Det betyder att jag trampar in i byggboden 0629 och då blir det lite kärvt att hinna byta om till 0630.
Hur många minuter av mitt liv som SL snott orkar jag inte tänka på. Missförstå mig rätt - jag gillar att åka kollektivt. Jag sitter hellre med näsan i tidningen på morgonen än håller utkik efter andra morgontrötta bilister. Dessutom är det billigare.
Länge har jag funderat vad det finns för logik i att pendeltåget står still i tolv minuter tjugo meter från plattformen. Jag ser att det är tomt, lokföraren ser att det är tomt. Men det lyser en förarglig röd signal längre bort. Efter tolv minuter ändras den till grönt och tåget kan köra in. Vad var det för osynlig händelse som motiverade detta röda stoppljus?
Är det verkligen viktigt att kollektivtrafiken går med vinst? Fär närvarande är det Stockholmståg som ska köra tågen. Var ligger deras instrument för vinst? Spara på löner, personal? Underhåll? Jour? Nå, de har hur som helst lovat landstinget att de ska kunna köra tågen billigare än någon annan.
Efter lite snack med tågpersonal och fackligt aktiva är det ju helt uppenbart att det som behövs för att tågtrafiken (och övrig trafik) skall funka är FOLK! Se där, genast ett ställe att utbilda arbetslösa och stoppa in. Fast ojdå, det går ju inte med den regering vi har nu...

Frågan är ju vad som är viktigt - att Stockholmståg går med femton miljoner i vinst eller att arbetsgivare och arbetstagare i Stockholm kommer i tid lite oftare? En ytterligt amatörmässig uträkning vid köksbordet säger mig att om alla tåg var i tid under EN vecka skulle det inbringa över 100 miljoner i arbetad tid (och då har jag inte räknat med vare sig produktionsökningar eller andra därtill hörande saker).
Man skyller på vinter och gamla tåg och jag vet inte vad... Nå, nu är det de NYA tågen som är försenade och det är inte vinter än. I Schweiz och Japan har de samma sorts klimat som vi har, och där är förseningar ovanliga. Tror ni kollektivtrafiken där är privatiserad???

Jag kommer fortsätta skriva om Lokaltrafiken....