Besparingen kostade liv. Om Kistaolyckan

Dödsolyckorna har varit för många i år. Även om Arbetsmiljöverkets direktör Mikael Sjöberg är onödigt lojal mot regeringen, är det inte att tveka om att de besparingar som genomförs inom verket slår hårt ute i verkligheten. Det finns en naivitet hos Sven-Otto Littorin och hans gelikar om att sånt här kan arbetsmarknadens parter reglera själva, utan lagar eller tvångsmedel. Även om vi - som står i produktionen - vet att så snart risken för upptäckte försvinner, så ökar olyckorna. Så enkelt är det.
Om detta har jag bloggat tidigare och kommer att fortsätta. Det finns andra som inte tycker det. Vad jag tycker om dessa är knappast värt att skriva.
Det senaste exemplet på hur det kan bli när bristande säkerhetstänkande kopplas med stress och snålhet är det hemska olyckan i Kista, där man ska utöka köptemplet med ytterligare 17 000 kvm

Jag kände lite extra den här gången, eftersom jag var en av de glada gossar som genomförde den första ansiktslyftningen av Kista Galleria, mellan 2000-2003. På bilden ovan hade vi bygghiss och släpade in material till det som skulle bli nya ICA. Klickar man på bilden ser man nästan precis mitt i kylaren på en bil, krossad under ett HDF-bjälklag.
Jag åkte alltså dit och tog mobilkameran med mig. Jag var inte den ende ledige byggnadsarbetaren som stod där, allvarlig, och visste hur det känns när man står på den nymonterade kassetten. Vi var fler. Det är också ett sätt att visa sin aktning - för många av de som stod där var det kanske bara en olycka, för oss är det en grav.
Först utgick vi alla från att det var en montageolycka, men efter att ha pratat med några av AV:s inspektörer på plats förstod vi att det nog inte var så enkelt. Idag läser vi att det med största anledning är en besparing på stålet, en nedgång i dimension, som ligger bakom
Det hindrar dock inte att man funderar på hur i helvete de kunde ha biltrafik igång under tillbyggnaden, innan den är säkrad och fast. Det här är inte en liten förbifartsled utan en hårt trafikerad väg, med både bussar och lastbilar. Även om man fått tillstånd, vilket man enligt uppgift inte ens hade, skadar det ju inte att tänka också
Utsikt från bron vid Kista Science Tower. Man ser hur skyliften också mosats av de nedfallande blocken
Det pågår nu en utredning, som så småningom kommer att utmynna i ett åtal mot nån, var så säkra. Nån tjänsteman kommer att dömas, skandaliseras och kanske t o m få skaka galler - men jag kan lika mycket lova att de ekonomiska viten som de ansvariga företagen kommer drabbas av är mycket små.
Byggettans ordförande, Johan Lindholm, intervjuades i TV4 morronen efter och skrädde inte orden - arbetsmiljöinspektörerna måste få mer maktmedel att tillgå.
Det här var inte första byggolyckan i år, och garanterat inte den sista heller. Jag kan inte rå för att jag blir rejält förbannad när jag ser vilket glapp det finns i säkerhetstänkandet. Varför lyssnar man inte på folk - efter att ha sett de här balkarna - de nerkrympta - måste jag säga att de såg ut som smäck. Jag kan utan att säkert veta, lova att det framförts tvivel om deras bärkraft från gubbarna. Men att man ryckt på axlarna åt det hela.

3 kommentarer:

Jaa du. Det är rent utsagt fördjävligt. Det finns inga andra ord.

 

En sak jag undrar över - hur kan det komma sig att arbetarna på plats inte reagerade över den kraftiga neddimensioneringen av balken? Det förefaller som något som alla med lite erfarenhet borde ha uppmärksammat direkt.

Man frestas att tro att det kanske var så att bolaget hade valt att anlita personal som just inte hade någon erfarenhet att tala om...

 

Efter att ha läst detta så får jag lite obehagliga tankar kring vilka dimensioner på motsvarande balkar som finns i Kista galleria i övrigt. Hur vet vi om eventuella motsvarande utbyten till undermåliga dimensioner inte gjorts någonstans där?