Vi måste damma av Marx igen...

Ungefär var tionde år verkar det vara dags att damma av Marx och marxismen igen. Inte för att den alls blivit omodern men för att den glöms bort.
Fortfarande efter drygt 150 år är det Kommunistiska Manifestet en av de absolut viktigaste skrifter som publicerats. Inte nödvändigtvis för att det skapade politiska ideologier, utan för att man i manifestet mer eller mindre förutspår en ofrånkomlig världsutveckling. Marxismen är inte en idelogi skapad av Karl Marx; han var själv motståndare till ideologier (som han kände till dem), utan det var andra som kreerade den.
Men förtjänsten av manifestet är ju bland annat att de framtidsutsikter Marx gjorde mer eller mindre vältes över ända. Idag ser vi gudskelov ganska lite av den hänsynslösa rovkapitalism som brukar sticka upp sitt fula tryne när den ges fritt spelrum. Även konservativa människor och marknadsförespråkare har idag insett att man måste ha regleringar, om man samtidigt vill kunna främja konkurrens och välfärd, och inte slita ut folk enbart som produktionsenheter.
Att kapitalismen skulle se sådan ut på 2000-talet kunde Marx förmodligen inte ens drömma om; han hade säkert känt sig mer bekant med den typ av moderna företagspirater som vi kan se i utvecklingsländer idag.
Från Marx emanerade olika former av samhällsanalyser - under sextio- och sjuttiotalet gick det t o m en smula inflation i begreppet. För mig är nog den marxistiska historiesynen det som gett mest gensvar, mer eller mindre personifierat av Eric Hobsbawm, som till sin stora glädje inte publicerades i det gamla Sovjetunionen.... Den som inte läst hans "Tidsåldrar" kan se fram mot en lustfylld upplevelse; och en som är mer än lovligt underhållande och bildande dessutom.
Kanske kan en del av socialdemokratins tillbakagång bero på vår historielöshet - i sann marxistisk anda dessutom förutspådd redan för 150 år sedan - där vi inte längre minns kampen och svårigheterna. Det finns ju en anledning till att vi är reformistiska socialister, men den verkar ju ha fått stiga tillbaka. Marx ler förmodligen i sin grav i Highgate.

0 kommentarer: