Hatet mot facket...


Egentligen var det inte förrän jag började blogga som jag insåg vilket suveränt förakt det fanns för den fackliga rörelsen på den borgerliga sidan. Emellanåt läste jag ju Metro på morgnarna och kunde lite skrockande konstatera att Johan Staël von Holstein och Jan Kallberg hade tomtar på loftet. För det hade de bevisligen.
I mina dagliga kontakter med borgare var det sällan nån hade något riktigt negativt att säga - i det fackliga arbetet upplevde jag till och med respekt från motparten. De hade förståelse för missförhållandena och bristerna på arbetsplatserna, och dessutom begrep de den elementära fackliga basen.
Men sen började jag läsa bloggar, och då blev det värre, mitt herrskap. Här förekom hårresande generaliseringar (av typen huuuur kan LO:s ordförande tjäna mer än sin medlemmar), rena lögner ( Facket tvingade Eva i konkurs), och helt ovidkommande saker (av typen Här bestämmer facket och hon är skild två gånger).
Det mesta av det där kan man låta rinna av men nu har Centerpartiet tydligen bestämt sig för att arbetarerörelsen är maffian, och även framträdande figurer har nu tagit in detta i sitt nyspråk. Inte nog med att man inte verkar kunna något om maffian - man kan inte kräva så mycket numer av centerpartister - men det är också ett sätt att försåtsminera diskussioner om hur den organiserade brottsligheten faktiskt etablerar sig i Sverige. Detta sker delvis inom byggsektorn, vilket just Byggnads ombudsmän fått uppleva ytterst handfast.
I rapporten Organiserat svartarbete i byggbranschen gör BRÅ en bra och läsvärd genomgång av hur organiserat svartarbete genomsyrar de flesta nivåer av sektorn. Man ger också förslag på hur det ska kunna motverkas, och inte nånstans gör BRÅ den koppling mellan fackföreningsrörelsens företrädare och den organiserade brottsligheten som centerpartiet tydligen gör. Den enda invändning jag har mot rapporten är att den alltför lite gör kopplingen mellan större organiserade gäng och byggbranschen (och besläktade sektorer, som transport, restauranger, flyttfirmor etc), som til exempel författarna till Svensk Maffia däremot gör.
Idag vet vi att flera av de här motorcykelgängen har stadig inkomst från olika byggfirmor där de "köpt" in sig, och de ser inte med blida ögon på när facket kommer på besök. Då kan man få höra både det ena och det andra, och det är då djupt kränkande att höra en bredtrutad lokalpolitiker sätta likhetstecken mellan oss. Man kan bokstavligen riskera livet om man tar en konflikt med en sån bolagsföreträdare. Undrar om Per Ankersjö skulle känna sig väl tillfreds med att efter en sån tillställning få höra att han är precis likadan. Ironi är svårt, och behärskar man det inte ska man låta bli.
Men jag har bjudit honom till bygget för att snacka. Vi får väl se om han dyker upp.
Den andra lilla invändningen jag har mot BRÅ's rapport är att de för lite trycker på hur den svarta delen av byggbranschen också fungerar som motor för övrig brottslighet. Vid sidan av det rena skattefuskandet finns det också andra delar - ren penningtvätt, utpressning, ocker, stöldgods och häleri etc. Det är därför sektorer med den "projektartade" inriktning som byggbranschen har, inte mår särskilt bra av regellöshet och avsaknad av avtal.
Vi kan nog snarare visa att företag där kollektivavtal finns, där arbetsmiljölagen efterlevs och fackligt arbete tillåts, är bra mycket mer välmående och förhoppningsfulla, än firmor där motsatsen råder.
Vi ska inte heller bortse från att BI inte heller se med blida ögon på den sneda konkurrens som de svarta affärerna medför. Det ska inte vara så att seriösa företag slås ut av firmor som ger fan i att följa regelverket. Och anställda ska aldrig vara beroende av chefens goda vilja. Det är våra nävar och rygg vi säljer, inte våra själar

1 kommentarer:

Ja du att Per Ankersjö skulle våga beträda en byggarbetsplats är nog mycket begärt. Han och övriga bloggare från centern vet ju inte ens vad ett kollektivavtal är. Enda fördelen med att fjollorna från fjollplan i Stockholm håller på är att centern ute i landet upphör. Jag bor uppe i Norrland och där har dom halverats sen centern från fjollplan körde igång sin jakt på vanliga arbetare.