Vem ska jobba i framtiden? Och med vad?

Det råder reell brist på arbetskraft i många yrken idag. Det kan finnas många orsaker till det men man kan nog vara överens om att det var länge sen utbildningsutbudet matchade det behov som kommer finnas i framtiden. Mycket av det beror naturligtvis på friskolereformen och skolpengen, som skapat en situation där lärosäten måste locka med attraktiva erbjudanden och hippa kurser för att kunna vara kvar. I synnerhet när nu elevunderlaget minskar
Det har lett till en överetablering av friskolor på vissa orter, en neddragning av den kommunala skolans resurser, och ett fräckt övernyttjande av samhällets övriga serviceutbud från friskolorna. Ett exempel är ju att de inte är tvungna att ha skolbibliotek, vilket gör att de belastar folkbiblioteken istället. Ett nytt ord har uppstått - skolkriget. Vi har fått ett land där det är lättare att starta friskola än en korvkiosk, för att citera Eva-Lis Preisz, ordförande i lärarförbundet.
Givetvis syns det här även i min bransch - vi har gigantiska pensionsavgångar framför oss, och långt från tillräckligt många som vill bli byggjobbare. En hel del av den skulden får ju läggas på den nyckfullhet som branschen lider av - vem vill utbilda sig för att kanske vara tvungen att vara arbetslös under perioder? Eller leva på resande fot? Jag kan meddela att här har både Byggnads och arbetsgivarna varit alldeles för passiva.
Att som Jan Björklund hävda att lösningen skulle vara att sänka utbildningskraven, för att kunna slussa in skoltrötta ungar till oss är naturligtvis knäppt. Om man tror att det finns en marknad för lågutbildade byggjobbare i framtiden lever man i fel årtionde. Idag behöver vi självgående, motiverade byggjobbare som är attraktiva även när marknaden viker. Vi behöver inte fler som kommer att bli ett B-lag, för det är precis vad Björklunds förslag innebär.
Överhuvudtaget ser jag inte skolan som en plats där man ser till framtida samhällsbehov, utan som en slags lekstuga där man kan slänga bort tre år på kul och balla kurser. Man måste ju hinna resa och festa också...
Tyvärr har även här övertron på den lille idealistiske entreprenören fått stryka på foten, vilket inte var svårt att se. Övertron på vad kapitalismen klarar av att göra är mycket slående här - i enlighet med alla ekonomiska lagar kommer de flesta ideellt startade friskolor mycket snart vara kommersiella, och detta i en utsträckning som är oroväckande stor. Hur detta komemr att drabba oss ska vi återkomma till
SAF, som emellanåt gör en och annan sak som är värd beröm, har startat en site där man kan se hur attraktiva olika utbildningar kommer att vara på arbetsmarknaden i framtiden. och tänk så märkligt - det är INTE kurser som är balla och trendiga och personlighetsutvecklande som ligger bra till. Utan det är precis som vanligt de gamla trista pluggutbildningarna som har bäst framtidsutsikter.
Då frågar sig ju vän av ordning om detta återspeglas i gymnasiet - dvs om man dels informerar om detta, dels om man har kurser som ger behörighet till just dessa högskoleutbildningar. Jag är tveksam - vilken femtonåring idag skulle välja en gymnasieskola som utlovar minst sex års hårt pluggande? Efter att ha glott lite i olika gymnasiekataloger kan jag nog säga att nej, det är inte så man marknadsför sina utbildningar.
Men pengar genererar de - idag är det inga dåliga vinster som går ner i fickorna på de som äger och driver friskolor. Och får man köpa av kommunen till rabatterat pris är det ju inte en sämre affär.
Utom för oss andra, som kommer sakna folk i vård och omsorg och i industrin, men vi kommer ha skönhetsexperter, designers och mediefolk istället

Bilden länkaf fr Robert Nyberg