Jobben är vår EU-fråga!


Precis som det står i Dagens Nyheter så anser väljarkåren i Sverige att jobben är den viktigaste frågan. Den slår med hästlängder t ex Sveriges ekonomi och tillväxt, vilket kan sägas visa att trots åratal av förnumstiga påpekanden om att inflationen blabla, så vet folk i Sverige att man måste ha jobb för att kunna bidra till tillväxt och framsteg.
Det vore ju då märkligt om inte regeringens passivitet, och oppositionens aggressivitet, kommer att ge utslag så småningom. Det mesta tyder ju på att arbetslösheten kommer att fortsätta stiga och regeringen gör faktiskt ingenting. De gör precis ingenting - och det är dags att även borgerliga media börjar uppmärksamma detta.
Vi behöver inte leta efter den fråga som kommer vara viktigast, vilket rätt många andra också redan insett. Det är jobben, jobben, jobben som kommer vara avgörande. Man kan ju bara hoppas att det inte är samma stjärnor som satte strategin för valet 2006, som ska hålla i taktpinnen den här gången - för då var det också jobben som var viktigast, fast det begrep man inte bland de som bestämde...

0 kommentarer: