Vinner den som fångar medelklassen?


Klassbegreppet ska ju raderas ut, eller i varje fall förpassas till nån slags historisk soptipp. Det är en tanke som framförallt förs fram av folk som inte känner sig bekväma med att det finns ett begrepp som de inte kan dela. Å andra sidan är vi ju rätt många som fortfarande kraftfullt känner igen oss i begreppet.

Det handlar ju om mer än bara pengar och status. Idag är jag kanske medelklass när jag tittar i lönekuvertet, men när chefen säger att "på det här bygget pissar vi på rasterna, och inget jävla spring däremellan" så är jag t o m underklass! Det hände så sent som i augusti, och det säger en hel del om ett annat sätt att beskriva klass. Möjligheten att ha inflytande , eller att bemötas med respekt.

Det här är något som leder till förvecklingar, för jag är inte alls säker på att den som beskrivs som medelklass alltid håller med om det. Skulle jag gå ut i en býggbod och säga att grabbarna var medelklass, för att de äger radhus och har sommarstuga, skulle jag åka ut med huvudet före.

Kan vara bra att komma ihåg - vissa saker sitter i ryggmärgen mer än annat.


Fredrik Jansson gör en mycket intressant analys av det här. Och visar också att det mycket väl skulle fungera med traditionell socialdemokratisk politik för att vinna de här grupperna.


I ett allt mer segregerat Stockholm är jag inte alls säker på att vinstvägen ligger i att gynna de välbeställda alltmer, eftersom det mesta tyder på att just den välbeställda gruppen tvärtom inte efterfrågar extra förmåner om det går ut över andra. Det är rätt skönt att TCO säger samma sak.


Bilden? Sommarstuga.

4 kommentarer:

Mycket bra tycker jag. Speciellt då du skriver :I ett allt mer segregerat Stockholm är jag inte alls säker på att vinstvägen ligger i att gynna de välbeställda alltmer, eftersom det mesta tyder på att just den välbeställda gruppen tvärtom inte efterfrågar extra förmåner om det går ut över andra. Det är rätt skönt att TCO säger samma sak." Själv är jag kultur politiker i Luleå och sysslar också med skolan. Att kongressen godkände kommersiella friskolor och förnekade kommunerna vetorätt mot multinationella företag på skolområdet gjode mig beklämd. Jag har inget mot Fria skolor eller att materiella verksamheter inom kommuner läggs ut på entreprenad. Vi bygger ju inte våra egna hus eller sköter sophämtningen. Men då det gäller mänsklig verksamhet bör det nya folkhemmets linje vara att det sköter vi i samhällets regi. Vård ,skola och omsorg skall inte vara i marknadssekonomin.

 

Bra inlägg!

"Möjligheten att ha inflytande , eller att bemötas med respekt."

Och, icke att förglömma, konsekvenserna av bristande inflytande och att bli bemött med respekt: En allmänvarande förväntan att vara/bli förminskad och åsidosatt. Ett slags kollektivt och gruppbetingat dålig självkänsla om man så vill.

 

@Jan-Ivar: Jag håller helt med!

"Men då det gäller mänsklig verksamhet bör det nya folkhemmets linje vara att det sköter vi i samhällets regi. Vård ,skola och omsorg skall inte vara i marknadssekonomin."

Det där låter som en princip. Dagens politik präglas alltmer av total principlöshet och dessvärre har ju (även) S anammat den strategin å det starkaste och förvandlat medlet makt till ett självändamål. Kjell-Olof "visionslöshet är en dygd" Feldt har ju gått i bräschen för detta.

Min salig mor ligger nog och snurrar i sin grav om hon har någon slags återkoppling till det jordiska...

 

Också Daniel Suhonen har en intressant analys i senaste Ordfront magasin.