Vad är ett människoliv värt?


Frågan är aktuellare än någonsin. I dagarna kom de första preliminära beskeden i utredningen kring den svåra olyckan i Kista, och visar tyvärr inte bara på en ren felräkning från en konstruktör, utan även på åsidosättande av rent grundläggande skyddsåtgärder. Inte nog med att man gått ner i balktjocklek, från 25 mm till 7 (!) mm - det är ingen dålig rationalisering av ett moment som funnits i många många år - utan det saknades arbetsmiljöplan, fallskydd och andra detaljer, som för en utomstående kanske verkar oväsentliga men som faktiskt kan vara skillnaden mellan liv eller död.
Ungefär samtidigt kom delrapporten om den svåra olyckan på Ådalsbanebygget där två man dog eftersom någon - och det är inte helt uppenbart vem, eftersom folk skyller från sig som fan! - inte hade tid att tänka efter.
Så hur mycket är ett liv värt? Vem på projekteringsbolaget Forsen räcker upp handen och säger att det var viktigare att vi tjänade 100,000 kronor än att montören levde? Kan man ens värdera saker så?
I ett allt strängare konkurrensklimat, där seriösa bolag måste konkurrera med busfirmor är det klart att varje krona är viktig. Frågan är bara om den där kronan alltid är viktigast.