Tunnelbana - ett sätt att umgås


Visst skulle en utbyggd tunnelbana vara en fantastisk investering för Stockholm? Som komplement till andra kollektiva färdmedel, menar jag. Sossarna i Stockholm har - tillsammans med Stockholms Handelskammare ([sic] och utropstecken och stora ögon, för det gänget har då inte haft en historia som synmpatisörer av_något_som_helst_som socialdemokraterna föreslagit. Nånsin) lagt fram lite tankar kring hur man kunde knyta ihop de olika stadsdelarna på ett smart sätt.
Att resa under jord är rätt smart i städer som växer - befintlig mark kommer obönhörligen att behöva användas för byggnader, eller vägar. Och Stockholm växer så det knakar om det, även om man fortfarande är patetiskt liten om man jämför med megastäderna i andra delar av världen.
Det här är också ett sätt att lösa en del andra svåra trafikproblem i regionen - till exempel för Solna, där man grälat om sånt sen vänstertrafiken. Dessutom är det smart på andra sätt, som man kan läsa hos YIMBY, inte minst för att skapa stadsdelar som lever, där man inte redan i förstudien planerat för jättebreda avenyer, anpassade för bilismen.

Om Maud Olofsson verkligen skulle vilja satsa pengar på infrastrukturprojekt som verkligen gav något skulle hon naturligtvis ta till sig det här, och sätta press på högern i Stockholm, som fortfarande sitter fast i ett bilismtänkande från 50-talet... Tror nån att hon kommer göra det???

"Istället för att diskutera om vi ska bygga tunnelbanor eller spårväg är det dags att börja prata om var vi ska bygga tunnelbanor och var vi ska bygga spårväg. Och sedan faktiskt också bygga dem..."

Bilden är klickbar, för den som inte har en stor skärm

4 kommentarer:

...och sen vill vi ju se lite radikala förslag på hur man kan förbättra och förenkla tvärresandet mellan kommunerna utanför Stockholm.

 

Tja eller göra åtminstone en väg i norrland åkbar utan att riskera njurskador eller en för tidig förlossning.

 

Om nu Stockholms handelskammare är så förtjusta i tunnelbana, är det väl ett annat sätt att uttrycka deras väl kända ståndpunkt: Kunder och komsumenter till det stockholmska näringslivet ska resa med bil. Det är pålitligt folk. Om andra sociala grupper prompt ska handla i staden får ju buss duga gott som kan svänga undan och ge plats åt de som bättre behöver gatan. Bilisterna förstås! De mer långväga låginkomsttagarna får likt grävlingen finna sig i att färdas UNDER jorden tack! Spårvagnar hindrar våra kära bilkunder så det vill vi INTE ha. Nån måtta får det vara!

 

Bernt: Det där är rent nys. Stockholms skulle inte fungera om vi inte hade en av de högsta andelarna i världen som tar sig till jobbet med kollektivtrafik. Det är utmärkt och det tycker också Stockholms Handelskammare. Handelskammaren är en av de organisationer som hårdast driver utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och andra ställen, vilket ju framgår av bloggposten ovan.

Det viktiga för Handelskammaren är att vi totalt sett bygger infrastruktur så att regionen kan växa. I detta finns många spårlösningar, tex Citybanan som Handelskammaren kämpat hårt för. Men det kräver också investeringar i vägar eftersom även om vi har en riktigt hög andel spårresenärer kommer också bilarna att behövas.

Du hittar inte en enda rapport från Handelskammaren som stödjer ditt påstående i din kommentar.