Ryan Air och konsumenterna


Chefen för Ryan Air meddelar att han skiter fullkomligt i vad Allmänna Reklamationsnämnden säger om hur de hanterar sina passagerare. Det skulle kunna få mig att flina en smula men han kan säga det, trygg i sin förvissning om att folk kommer fortsätta åka i sardinburken - därför att alternativen inte finns!

Flygmarknaden är ju så stelt konstruerad att det inte finns utrymme för uppstickarna, i synnerhet när nu Ryan Air ser till att ingen annan kommer in på banan. Inte för att jag flyger i nån större utsträckning, men det känns ju inte så bra att vara hänvisad till svinpälsarna när man nån gång behöver göra det. Tyvärr hamnar jag nog i en sardinburk nästa gång, jag också...
Bilden? Den är rätt elak, men läs mer här...