Alliansen, pensionärerna och matematiken

På SvT Text kunde man igår läsa följande:


Pensionärer skulle ha sparat mer


Mer än hälften av pensionärerna säger
att de skulle ha sparat mer om de
vetat hur lite pension de faktiskt
skulle få. Det visar en undersökning
som företaget Silentium gjort.

-Väldigt få säger att de skulle ha
sparat mindre, säger Silentiums vd
Johan Talenti. Fyra av tio i under-
sökningen säger att de inte fått
tillräckligt med information om hur
man ska förvalta sina pensionspengar.

De flesta pensionärer får sänkta
pensioner nästa år. Sänkningen
kompenseras dock i de flesta fall av
att skatten för pensionärer sänks.

Vi har redan hört skatteutskottets ordförande Lennart Hedkvist (m) irritera sig på vad han anser är en förenkling
och fördummande beskrivning av pensionerna nästa år.
Vän av ordning frågar sig då - kommer pensionärerna att få en större sänkning av skatten än den minskning av deras pension som hr Hedkvist och hans kompisar ligger bakom? Svaret är faktiskt NEJ.
Och i min värld, liksom i de flesta andras är det en sänkning just en sänkning.