Alliansen, pensionärerna och matematiken


På SvT Text kunde man igår läsa följande:
Pensionärer skulle ha sparat mer      

Mer än hälften av pensionärerna säger
att de skulle ha sparat mer om de
vetat hur lite pension de faktiskt
skulle få. Det visar en undersökning
som företaget Silentium gjort.

-Väldigt få säger att de skulle ha
sparat mindre, säger Silentiums vd
Johan Talenti. Fyra av tio i under-
sökningen säger att de inte fått
tillräckligt med information om hur
man ska förvalta sina pensionspengar.

De flesta pensionärer får sänkta
pensioner nästa år. Sänkningen
kompenseras dock i de flesta fall av
att skatten för pensionärer sänks.
Vi har redan hört skatteutskottets ordförande Lennart Hedquist (m) irritera sig på vad han anser är en förenkling och fördummande beskrivning av pensionerna nästa år.
Vän av ordning frågar sig då - kommer alla pensionärer få en större sänkning av skatten än den minskning av deras pension som hr Hedquist och hans kompisar ligger bakom? Svaret är faktiskt NEJ. Och sjunker pensionerna nästa år? JA.
Och det spelar ingen roll om man får en smula sänkt statlig skatt för de flesta: den stora kostnaden för de flesta pensionärer har att göra med kommunalskatten. Plus naturligtvis att numer betalar pensionärer mer i skatt än yrkesarbetare

Och i min värld, liksom i de flesta andras, är det en sänkning just en sänkning. Hedquist kunde ju försöka med den matematiken i avtalsrörelsen - sänk era löner för just nu är det låga priser och ni får lite lägre skatt.

Claes om saken
, P-O Kjellberg, Widegren, Annarkia, för att inte tala om PRO....


Bilden? Where did all the money go?

3 kommentarer:

såg precis en moderat på TV som skulle förvsara det hela. det gick inte så bra. Nu kommer de få stryk för pensionerna i ett par månader. Tror inte det var så de ville inleda valåret

 

"Vän av ordning frågar sig då - kommer alla pensionärer få en större sänkning av skatten än den minskning av deras pension som hr Hedquist och hans kompisar ligger bakom?"

Vet du över huvud taget varför pensionen sänks? Pga den ekonomiska utvecklingen, samma mekanism som gjorde att pensionen kraftigt kunde höjas förra året. Menar du att det är Skatteutskottet som är ansvarigt för Sveriges ekonomiska utveckling?

Dessutom betalar alla pensionärer mindre i skatt nu än när Göran Persson lämnade Rosenbad 2006.

 

ja, jag vet vilka mekanismer som ligger bakom. Vet du? Och det var inte det som var poängen - utan att pensionärerna ska acceptera sin sänkning av pensionerna för att en del av dem får en skattesänkning.
Och nej, de betalar mer idag nominellt än de gjorde 2006. Försök hitta en länk som visar på motsatsen om du kan