Domen har fallit om Kistaolyckan


I fredags föll domen mot den konstruktör som stått åtalad för vållande till annans död vid Kistaolyckan (här). Och domen blev skyldig.
Egentligen är det inte att förvånas över - men man börjar ju fundera på hur konstruktören tänkte. Gudarna ska veta att man har annat att se upp för på en byggarbetsplats utan att också behöva vara skraj för att materielen ska vara undermålig. Och vad var syftet med denna underdimensionering? Kan man misstänka att det fanns nån krona att spara?
Visst, det finns säkert mänskliga hänsyn att ta. Jag är övertygad om att konstruktören mår dåligt av det som blev konsekvensen. Men samtidigt är det bra att det faktiskt blir fällande domar för såna här saker - det vanliga är ju nämligen att brott ej kan styrkas när folk dör på byggena.


Byggblasket om saken


På bilden den omtalade balken

2 kommentarer:

Hej Calle! Long time.
Jag vill gärna poängtera att jag också också tycker det är bra att rätten tar hänsyn till det personliga ansvaret! Jag anser t ex inte konstruktören mindre skyldig bara för att fler personer hade kunnat göra något för att förebygga olyckan!

Det personliga ansvaret är kärnan i hela mitt bloggande. Möjligen blir domen ett skräckexempel för slarviga projketörer!

Frågan är vilka signaler domen ger till beställaresidan, projektlednings- och produktionssidan... om deras ansvar för säkerheten.

- Att det går att köpa sig fri från ansvar och moral?

-Att så länge handlingarna följs slipper man ansvar - och detta trots att någon i produktionsledet upptäckt felaktigheter!!!!

Skulle var intressant med fler synpunkter på detta. Gärna från byggnadsarbetareperspektiv.
Ha det!

 

Domen i Kista - olyckan avhandlar helt fel saker!
Balken var från början en stabiliseringsbalk som skulle hålla avståndet mellan balkarna som bär upp betongbjälklaget. Balken skall endast bära sin egenvikt. Då man inte kan ha kryss-stag var balken 1400 mm hög för att stabilisera bjälklaget i balkens längdriktning.
MEN HÄR SKER FELET.
En transportväg till en lastbrygga blev för trång därför flyttades upplagsstolpen till ytter ändan av balken som nu plötsligt blev bärande av hela valvets tyngd. Ursprungligen skulle upplagsstolpen som är extra bred uppbära balkarna som betongvalvet ligger på direkt vid livförstärkningar i avvecklinsbalken vid den ursprungliga placeringen av stolpen.

Beslutet att flytta stolpen är orsak till olyckan!
Vem eller hur detta beslut togs borde utredas, var konstruktören medveten om flytten?

Leif selo@algonet.se