Centern ska jaga lata byggnadsarbetare


Man vet ju inte om man ska gråta eller bara bli förbannad, men Jonas Pettersson heter en kille som tänker satsa på riksdagen genom att hävda att låglönekonkurrens skulle vara bra. Och att facket är skit och borde krossas.
Ni kan kika på hans video hos Alliansfritt Sverige. Man kunde ju avfärda honom som en galning, men det är det inte alls säkert att han är. I ett allt tuffare klimat för solidaritet finns det säkert en och annan som kommer tycka att han är en hyvens kille, med trevliga idéer.
Det läbbiga är istället att han faktiskt jobbar på Centerns riksdagskansli, och det känns avsevärt mycket mer besvärande. Jag tror att de få centerpartister, den där gamla sortens centerpartister, jag känner betackar sig för sådana företrädare. Fast jag skrev för flera år sen att centern förmodligen kommer raderas ut sakta men säkert - vi får väl se.
Men det kanske är så att de tokliberala måste sugas upp nånstans, och att vi borde rita om den där politiska kartan för högerflygeln igen. Där Centern alltså är den tokliberala delen, som tror på sin idé som vilken nyfrälst som helst. Som det där med att privatisera allt, nu senast Arbetsförmedlingen. Och det där är något som oroar en del av deras allianskamrater.

Bilden? Högeffektiv produktionsteknik i ett nyliberalt samhälle....

31 kommentarer:

Visa den filmen på medlemsutbildningarna så blir det lite fart i valrörelsen

 

Säga vad man vill om framförandet, men Jonas sätter ju fingret på ett viktigt och allvarligt problem:

Varför uteblir produktivitetsutvecklingen i byggsektorn?

(som framgår är den till och med negativ med drygt 2%, samtidigt som tillverkningsindustrin ökar sin produktivitet med 7%, allt sett över en tioårscykel)

Enligt Centerpartiet söks förklaringen i bristande konkurrens, bland annat på grund av protektionistiska strävanden hos byggfacken.

Har du någon alternativ förklaring vore det ju smakfullt att redogöra för den?

Hälsningar
/Johan H

 

Ja, och jag kan bara ansluta mig till tesen som framförs i rapporten. Det är dålig planering och resursutnyttjande. Lönedelen är en rätt liten del av en byggprocess, vilket gör att argumentet om att det skulle behövas lönekonkurrens faller.
Istället är det ju så att de effektivaste arbetsplatserna är de som har högst löner. Allra trassligast och sämst går de arbetsställen där lågavlönad arbetskraft dominerar.
Och tro inte att facket är omedvetet om det här - du skulle bara veta hur man stångar huvudet blodigt mot stelbenta rutiner och stroppig arbetsledning när man vill påverka. Vårt ackordssystem bygger ju nämligen på att processen fungerar - tider hålls, kvaliteten är hög och kunden nöjd.
Jag skulle snarare säga att en 32dra orsak till den uteblivna - och då ska man ha klart för sig att det är en tänkt, och inte absolut, effektivitetsutveckling - i själva verket ligger i det oligopol som utvecklats.
Och 32 för att rapporten innehåller 31 punkter. Fast det är ju inte den enda rapporten - det finns fler som jag kan ta upp om intresse finnes.
Ett statligt stöd till bostadsbyggande, eller i varje fall förmånligare skatteregler under en period, skulle förmodligen vara mycket gynnsamt för att kunna utveckla en fungerande byggmarknad.
Slutligen ska man ha klart för sig att det hänt rätt mycket ändå - idag utför fyra byggnadsarbetare vad tio byggnadsarbetare utförde 1980. Det är trots allt en rejäl utväxling

 

Men "dålig planering och resursutnyttjande" ÄR ju ett symtom på bristande konkurrens!

På fria marknader optimeras processerna, eller så får processerna ske någon annanstans.

Det är heller inget konstigt att effektiva arbetsplatser har höga löner, men du missförstår orsakssambandet! Hög produktivitet är värt mycket pengar. Skickliga byggare i välfungerande företag kan och SKA tjäna mycket. (Tyvärr motverkas detta av systemet med centrala förhandlingar, men det kanske är en annan debatt.)

Det är på inget sätt heller så att arbetsgivarsidan är oskyldig. Det har jag aldrig påstått. Det är byggbranschen som helhet som avhandlas, och protektionistiska strömningar råder på ömse sidor om arbetsmarknaden.

Dock ser man sällan arbetsgivarna stå och skandera "Go Home!" till företag från andra EU-länder som har lika stor laglig rätt att agera på våra marknader som andra.

Statligt stöd skulle hämma produktivitetsutvecklingen ytterligare. (Förutom det moraliskt oerhört tveksamma att ta pengar från hårt arbetande människor i fungerande sektorer och ösa över ickefungerande, så att de kan fortsätta att fungera dåligt.)

Svenska byggare kommer att tjäna på ökad konkurrens på sikt. Det tvingar företagen att trimma sina processer och ökar utvecklingsmöjligheterna för anställda i dem.

Även om vi har höga löner (och skatter) i Sverige finns den största förtjänsten oftast i att vara kvalitetsledande. På en integrerad europeisk byggmarknad finns utrymme för alla nivåer.

 

Det du säger här går ju på skrå mot vad Pettersson säger. Och det skulle hedra dig om i varje fall du kunde begripa att Byggnads inte har ett dugg emot att det kommer hit utländska byggnadsarbetare. Tvärtom.
Vad vi reagerar mot är när de utnyttjas och exploateras. Detta är de tacksamma för - det är ju inte så att vi har svårt att rekrytera medlemmar bland just de som kommer från Baltikum.
Men faktum är att marknaden inte fungerar här, och det kan du fan inte lasta facket för. Det som behövs är politiska beslut, och ett kraftigt ökat byggande som öppnar för andra företag (som givetvis ska konkurrera på lika villkor).
Dessutom kan man kanske konstatera också att en hel del av de slutsatser som finns i rapporten är slentrianmässiga och utgår från idealförhållanden.
Slutsatsen blir till slut ändå bara att Jonas Pettersson skjuter sig själv kraftigt i foten när han hävdar att det skulle vara byggnadsarbetarnas fel att byggbranschen knackar

 

Det är naturligtvis ingen som vill att folk ska "utnyttjas och exploateras", men vad som ÄR utnyttjande och exploatering kan ju inte få avgöras av någon som i allra högsta grad är part i målet!

Detta har också prövats i domstol där byggnads åkte på ordentligt med stryk för Vaxholmsfallet, för att ta ett exempel.

Tror du att någon av de Lettiska byggarna var glada över Byggnads aktion?

Du är dessutom mer än lovligt naiv om du tror att någon i hela världen utanför fackföreningsrörelsens hårda kärna tror att byggnads Go Homekampanj var uttryck för något annat än protektionism! :-D

 

Japp, här har skrivits åtskilligt om Vaxholm och vad som hände där. Och till skillnad från dig har jag träffat flera av de letter som var där - och som nu är medlemmar i Byggnads, och som ger oss stöd för det som hände där.
Läs det igen - de tycker att vi gjorde rätt- Vi har inga som helst problem att värva utländsk arbetskraft. De ringer själva och vill vara med.
Istället fortsätter du tro på den historieskrivning som borgerligheten gjort. Där två eller tre gubbar med dåligt omdöme får symbolisera hela fackföreningsrörelsen, för det var inte fråga om att skandera Go Home.
Dessutom kan det ju vara bra att påpeka igen - för typ hundrade gången - att domstolen inte på något vis tog ställning till huruvida det var Byggettans agerande som var fel. Det var faktiskt inte alls det domen handlade om, utan om att det var formen av stridsåtgärd som saken gällde.
Byggnads agerande då var fullt lagligt, och den svenska Arbetsdomstolen går inte alls arbetsgivarna till mötes.
Långt mer intressant är ju att det främst är svenska småföretagare som hotas av låglönekonkurrensen. Lönedumpningen.
Vad har du för råd till två svenska egenföretagare som nu måste konkurrera på helt omöjliga villkor? Jag kan ge dig mängder med såna exempel - och de är inte ens medlemmar i Byggnads (eftersom de är F-skattare) - där Lasse och Mischa idag hittar fyra balter i en van i det villaområde där Lasse och Mischa tidigare haft sitt kundunderlag.
Några råd? Lasse och Mischa läser här

 

Hallå Lasse och Mischa!

Jag vet ju inte exakt VARFÖR inte ni får uppdrag (som påstås ovan), men antagligen beror det på att era kunder tycker att de får bättre värde för sina pengar av någon annan leverantör.

Det kan bero på en mängd saker, men en är naturligtvis att konkurrenter från länder där prisutvecklingen varit lägre än i Sverige kan erbjuda sina tjänster till lägre priser.

Eftersom du antagligen inte kan sänka dina priser till samma nivå (det kostar ju mer att köpa hus och mat och betala skatt i Sverige), måste du istället konkurrera med kvalitet.

Den tjänst du erbjuder kommer att vara dyrare, men det blir 1. bättre gjort, eller 2. snabbare gjort eller 3. du kanske erbjuder någon form av garanti, eller 4. det är lättare för din kund att förklara vad han eller hon vill ha gjort eftersom du pratar svenska, eller något annat som gör det värt att betala mer för dig per timme.

En annan utveckling som man ser i andra branscher, där konkurrensen ökat, är specialisering.

Företagaren funderar på vad man är allra bäst på och så fokuserar på att 1. bli ännu bättre på just det och 2. ta fler sådana uppdrag. Ditt erbjudande blir tydligare och du kan t ex kalla firman för Fönster-Lasse eller Sockelspecialisten (ok, halvkassa exempel, men ni förstår vad jag menar.)

Med specialiseringen ökar man skickligheten inom sitt specialområde, utvecklar bättre metoder, kan få bättre inköp (och därmed marginaler) på insatsvaror genom att du köper högre volymer av färre ting. Du kan bli känd för att vara bäst på just ditt område, vilket gör det lättare att bli rekommenderad.

Om det är just konkurrensen från utlandet som är ditt problem, så skulle jag kanske välja ett specialområde som känns specifikt svenskt.

Är det ÄNDÅ så att du inte kan erbjuda tjänster som marknaden är villig att köpa, är jag hemskt ledsen, men då kanske du borde fundera på att göra något annat?

Konkurrensen är här för att stanna. Polen och baltikum är med i EU tillsammans med oss. Det kan man gilla eller inte gilla, men så är det.

Nu är det ju i o f s Calle som driver den här bloggen och inte ni som säger det, men det spelar ingen roll att ni "hittar 4 balter i en van" hos "ert" kundunderlag.

De har lika stor rätt som du och jag att vara här!

Kunderna får dessutom välja precis vilken leverantör de vill! En kund är bara "din" när han eller hon har valt dig och tills överenskommet uppdrag är slutfört.

Du får faktiskt inte heller dela upp marknaden mellan dig och andra byggare. Det kallas kartellbildning och är olagligt.

Det är väl närmare 150 år sedan skråväsendet avskaffades. Sedan dess råder konkurrens...

Festligt nog knyts säcken ihop i och med detta, eftersom de 100 år av tillväxt den så utskällde Jonas P refererar till, initierades just genom bland annat avskaffandet av skråväsendet (och frisläppandet av de krafter som konkurrensen gav) - allt tack vare Johan August Gripenstedt. Det är möjligen en annan historia.

Lycka till med företagandet! Jag är övertygad om att det går bra om du funderar mer på att bli vassare själv och mindre på att hoppas på tullmurar och subventioner.

Varma hälsningar från en företagarkollega!

 

Kan nog lova att du kommer få en del kommentarer på det där. Din oförskämdhet må kunna ursäktas med att du inte vet något om branschen, utan bara tycker saker.
Du ska dock ha ett erkännande för att du svarar. Det finns all anledning att återkomma - vi ska sprida det här till rätt många svenska småföretagare nämligen

 

Bra!
Småföretagare gillar överlag varken facket eller krav på subventioner eller marknadshinder.
/J

 

Johan,PL&C.

1-Varför skall fri konkurrens i så fall endast vara knutet till den svenska arbetsmarknaden?

2-Tycker du att det är ok om jag som löntagare åker till något av de 20 EU-länder som har lagstadgad minimilön och erbjuder mina tjänster till lägre lön än vad lagen tillåter?

3 -Om du inte tycker att det är ok att bryta mot lagarna på arbetsmarknaden, vad är då felet med att värna den svenska modellen som har låtit arbetsmarknadens parter ta hand om regleringar istället för det nationella parlamentet? Regler på arbetsmarknaden har tillkommit i alla länder av samma anledning -För att fastställa villkor, rättigheter och skylldigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare.


4 -Om du tycker att det är ok att bryta mot EU ländernas inhemska regler på arbetsmarknaden bara det leder till fri konkurrens på arbetsmarkanden är det då ok att bryta mot lagstiftade lägsta lön för mig om jag åker till annat EU land och erbjuder mina tjänster?

5 -Här i Sverige har vi valt att gå fram avtalsvägen och låta sakkunniga parter förhandla fram en lösning som de båda kan skriva under på istället för att låta tjänstemän skriva fram en produkt som riksdagen klubbar igenom. Detta för att få över tid rätt stabila villkor på arbetsmarknaden. Detta har gynnat både svenska företag och dess anställda. Att vara beroende på utslaget i ett riksdagsval för att veta vilken lön jag skall få känns olustiget. Hur menar du att detta skall försämra villkoren på arbetsmarknaden?

6 -Tycker du att en människa bara för att han/hon kommer från ett annat land är mindre värd? Inte bara i pengar som lön då? Utan även när det gäller säkerhet, arbetsmiljö, försäkringar och mycket mer? Du vet att den svenska modellen innehåller så mycket mer än bara lön, eller det kanske du inte visste?

7- När jag läser det du skriver blir jag rädd, riktigt rädd. Låt marknade vara totalt okontrollerad så kommer den lösa allt till det bästa. Hmm, undrar vad den nuvarande krisen i ekonomin beror på? Vad tror du?

8 -Skulle vilja skriva mycket mer men ids inte ödsla tid. Är ingen sån däringa specialicerad Stureplansbloggare utan en vanlig stolt Betongarbetare. Mina utländska kollegor är helt fantastiska yrkesmän de flesta av dom. Dom är välkomna hit närsomhelst men då ska de ha samma villkor och rättigheter som mig. Du vet, jag tror på människors lika värde.

9 -Tänker inte kommentera dina kommentarer till Calles ensamföretagarkompisar. Jag skall låta kommentarerna tala för sig själva hos min polare som driver eget.

10 -Avslutar med, Johan, PL&C -Go home to Stureplan med centern och fundera över hur du ser på att det är ok att utnyttja människor från andra länder. För det är det som sker när gällande regelverk (avtal som vi haft i sverige) åsidosätts.

 
Joakim Kahlman

Calle
Jag är glad att du finns här i rymden o bevakar dessa tokar som figurerar här!
Att den stackars lastbils chauffören inte hade någon annanstans att äta sin macka på, än i bilen och att den lämnade maskinen vid vägen berodde på att maskinistens kollega just blivit påkörd av en bilist som inte kunnat acceptera den sänkta hastighetsgränsen som rådde, just för att spara några av alla dessa liv som byggnadsarbetare sätter till varje år! Om detta nämner Mauds lakej Jonas eller hans "sakkunnige" Johan, PL&C inget

Hälsningar
/Joakim Kahlman

 
Leif Nyberg

Helt klart är att Johan,PL&C lever i en teoretisk drömvärld, helt utan verklighetsförankring.
Att tycka saker verkar han inte ha några problem med, men att förstå vad konsekvenserna blir av hans åsikter verkar han noll koll på.
Hans nyliberala åsikter om att en helt fri och oreglerad arbetsmarknad skulle leda utveckligen framåt tvivlar jag starkt på. Snarare tror att det leder till anarki och oordning. Dessutom är jag övertygad om att låglönekonkurensen leder till ökad rasism och främlingsfientlighet.
Vilka tjänar på det?

 

Johan, PL&C: Fullständigt klockrent inlägg, håller med i varje punkt. Jag är också egenföretagare. Törs påstå att jag klarar mig utmärkt trots att knappast råder någon brist på konkurrens inom "min" sektor (mjukvaruutveckling).

 

Först vill jag bara säga att du skall ha all heder för att du orkar bemöta detta Calle. Att få så mycket blårök, halvsanningar och dåliga kunskaper på en och samma gång kan matta vem som helst.

Först och främst så har aldrig låglönekonkurrens varit en framgångsrik metod för att nå nationellt välstånd, varken i Sverige eller någon annanstans. Det är också märkligt att motsatsen till låglönekonkurrens är protektionism. För övrigt så var det fackföreningsrörelsen som stod i motsats till skråväsendet, där har aldrig funnits något likhetstecken eftersom skråna leddes av dåtidens företagare.

För det andra så var det inte byggnads som förlorade vad gäller laval och vaxholm, det var svenska staten som enligt EG domstolen hade lagar som inte stämde överens med EG rätten. Något som för övrigt fortfarande ifrågasätts och där sista ordet inte är sagt ännu eftersom det finns uppfattningar om att EG domstolens utslag kan strida mot mänskliga fri och rättigheter. Däremot fick Byggnads ett skadestånd på sig som är i sig helt obegripligt eftersom man hela tiden följt nationell och gällande lagstiftning. Att den nationella lagstiftningen inte följde EG rätten borde ju rimligen vara ett misslyckande för svenska staten. Konsekvensen av ett sådant skadestånd får ju åtminstone mig att fundera över andra konsekvenser som ev dålig implementering av EG rätt kan få på andra områden. Men det är en annan diskussion.

För det tredje så är det ingen generell uppfattning bland småföretagare att dom tycker illa om svenska fackföreningar. Det vanligaste är att det finns en ömsesidig respekt även om man sällan möter den respekten bland timbrohögerns småföretagare. Det säger dock mer om Timbro medlöparna än om småföretagare generellt.

Den svenska modellen bygger på fri konkurrens och är en modell som skapats av parterna på en fri marknad där det finns stora möjligheter att göra nyttiga branschspecifika lösningar. Resultatet är verkligen något att vara stolt över eftersom modellen har levererat arbetsfred år efter år efter år, något som gynnar våra företag enormt mycket, inte minst våra småföretag. Stabilitet är mycket värdefullt något som aldrig nämns som en tillgång hos Timbros alla medlöpare.

Om man skall analysera uteblivna sk produktivitetsökningarna kanske man skall försöka förstå byggbranschen först. Det är sällan det förståelsen hittas hos alla dom som beklagar sig. Om man tittar på en så självklar sak som utbildning kan man lätt konstatera att byggbranschen är bland dom sämsta på hela den Svenska arbetsmarknaden, detta trots att produktionsmetoderna och materialen man arbetar med förändras enormt. Om man kikar på personalpolitik generellt i branschen hittar man sällan något som kan vara värt att lyfta fram. Dålig planering och obefintlig personalutbildning bland företagen är en del av förklaringen.

Utvecklingen av splittrade entreprenader och långa underentreprenörskedjor har knappast gynnat produktiviteten heller. I själva verket påverkar den utvecklingen, utvecklingen på det personalpolitiska området.

 

Men vi som ska BETALA för de byggnader som ni uppför, tänker ni inte på oss?

En arbetsgivare, en marknad, en sektor, finns inte för att du eller någon annan ska ha ett jobb att gå till.

Den finns för att kunder ska få valuta för sina pengar.

Jag är systemutvecklare, och programmerar datorer i full konkurrens med låglöneländer.

Om lagstiftningen eller facket lyckades införa samma slags protektionism i min branch som finns i byggbranschen, så hade ni blivt tvungna att betala betydligt mer, t ex för de logistiksystem som används på era byggen, eller för operativsystemet i era mobitelefoner.

Men tack vare att det finns en global marknad med hård konkurrens, och att det finns människor som vi, som är villiga att arbeta på en global marknad med hård konkurrens; så får ni, våra kunder och användare, bättre produkter till ett bättre pris.

Allt vi icke-byggarbetare begär är att även byggsektorn släpper sargen och kommer in i matchen. Bort med protektionismen!

 

Alltså, en sak måste man vara helt klar över: konkurrens leder till produktivitetsutveckling. Om det finns ett fullgott såväl teoretiskt som empiriskt stöd!

Håller man inte med om det är det liksom ingen idé att diskutera.

Det kanske finns anledning att avstå från den produktivitetsutvecklingen i en sektor om synnerligen goda skäl föreligger. T ex brukar försvarsindustrin skyddas med hänvisning till försvarshemligheter och länders säkerhet och sådant. (Åtminstone var det så förr om åren.)

Ingenting har dock framkommit som får mig att tycka att just svensk byggnäring ska åtnjuta särskilda privilegier. Just eftersom produktivitetsutvecklingen ÄR svag tyder mycket tvärtom på ökad konkurrens vore välkommen.

Till alla ni som hävdar att mina ansatser trotsar den svenska arbetsmarknadsmodellen vill jag säga två saker:

1. Den svenska arbetsmarknadsmodellen byggde på att parterna kom överens om arbetsmarknadens göranden och låtanden, utan inblandning av lagstiftaren. En princip som frångicks redan på 70-talet i och med de s k Åmanlagarna. (Som Centerpartiet för övrigt kämpade starkt emot!)

2. Den svenska arbetsmarknadsmodellen kan inte vara något självändamål. Man brukar säga att den är bra, eftersom den leder till ett lägre antal konfliktdagar. Problemet är bara att den inte gör det! Det är en myt. Det stämmer inte. Småföretagarorganisationen Företagarna lät göra en analys på detta 2005 och enligt den finns faktiskt inga större skillnader.

Man måste alltid vara beredd att ompröva invanda system och gamla metoder. Även institutionellt.

Vanligt är också att det i denna debatt börjar talas om människors värde. Så även nu.

Detta är en (medveten) sammanblandning mellan begreppet människovärde och värdet på det som människor skapar när de jobbar.

Som liberal håller jag naturligtvis människovärdet högre än något annat, men vad min kund är beredd att betala för mitt arbete under en given timme är en helt annan sak.

Begreppen har inte med varandra att göra och används bedrägligt, alternativt ogenomtänkt, av mindre nogräknade debattörer.

Det sanna människovärdet kommer i att varje människa tillåts använda sina komparativa fördelar för att konkurrera på vilka marknader man önskar.

Det finns naturligtvis företag som konkurrerar med kvalitet från de nya EU-länderna, men vanligare är att man konkurrerar med priset.

Det gamla öst lider, efter årtionden av socialistisk repression, av en underutvecklad ekonomi. En effekt av detta är att levnadskostnaderna är relativt lägre jämfört med deras västeuropeiska grannar. Det gör att de kan konkurrera med lägre priser på den gemensamma marknaden i EU. Att hindra dem från att göra det är inte bara djupt orättvist och omoraliskt - det hämmar produktivitetsutvecklingen i byggsektorn och drabbar varenda svensk som vill anlita byggtjänster genom att sådana blir onödigt dyra, oavsett om det är fråga om privata saker eller offentliga som skolor, vägar och sjukhus.

Jag har förståelse och respekt för att alla ni som är anställda av fackförbunden driver den linje ni får betalt för att driva, men ni måste ju förstå hur verkligheten ser ut?

Visst. Ni är satta att försvara svenska byggares intressen, men samtidigt som ni gör det bortser ni ju från alla andras intressen. Såväl konsumenternas som andra EU-medborgares. För att inte tala om samhällsekonomin.

Avslutningsvis vill jag säga att uppskattar en god debatt och tackar alla som tar sig tid att diskutera här och på andra ställen!

Förhoppningsvis lär vi oss någonting av varandra.

 

Underbart att höra din argumenation, Johan. Till skillnad från Jonas visar du att den låga produktiviteten handlar om bristen på konkurrens och inte på byggarbetarna! Att Jonas försöker visa att byggarbetare inte jobbar på jobbet är skamligt för Centerpartiet.

/Karin Ernlund, förbundsordförande Centerstudenter

 

man behöver inte titta på Jonas videoklipp. Alla ni kan gå ut i verkligheten och se för er själva hur det hela sköts.
Och ja, man behöver jaga arbetarna för att de ska komma till arbete. konstigt eller hur.
Det tog mig två månader att hitta en kvalitetsansvarig. Det tog över tre månader att sätta ventilationsrören.
Det är bara att erkänna att det är dålig produktivitetsutveckling i byggbranschen, med finare ord. Eller använda rakare ord och säga att vi behöver konkurrens för att få fart på branschen. Precis som alla andra branscher. Det handlar inte om lägre löner eller sämre villkor. Det här handlar om rädsla för konkurrens Det handlar om protektionism. Öppna marknader! Företagen i Sverige får skärpa sig, bli seriösare och effektivare. helt enkelt blir det bättre för köpare och för företagen.

 

Jag är egenföretagare. Det enda som man kan vara säker på är att man varje dag måste utvecklas och bli bättre, annars är man snart utan jobb.

Den som vill behålla jobb utan att kämpa för dem är inte värda dem.

 

förlåt mig, men som politisk novis och ganska ointresserad av käbbel och trams så undrar jag:
- Vad är egentligen Centerns konkreta förslag för att öka byggbranschen s produktivitet?

 

Hej Sync!
VAD byggbranschen ska göra för att förbättra sin produktivitet är nog byggföretagen bäst lämpade att komma på.

Vad Centerpartiet vill är att öka incitamenten för produktivitetsökning genom att tillåta import av byggtjänster, utan att det svenska byggfacket ska ha något slags veto.

Helt enkelt låta fler företag konkurrera om jobben.

 

Det finns inga fackliga veton mot saker och ting. Du får gärna visa hur en facklig närvaro på arbetsplatserna skadar konkurrensen. För det kan du inte.
Och jag är rätt road av att flera centerpartister på framträdande poster tar avstånd från hr Petterssons inlägg. Om detta skriver du ingenting, eller hur. Nu senast kommunalrådet i Uppsala:
""Att påstå att byggnadsarbetare är lata och mest fikar eller står och hänger samt att de är ineffektiva i sitt arbete är mycket häpnasveckande och jag tar helt avstånd från detta. Tur att denna person som utger sig för att vara Centerpartist till och börja med inte finns i vårt län som riksdagskandidat och jag hoppas när alla listor i landet är antagna att han inte finns med över huvudtaget.Byggnadsarbetare är liksom nästan alla andra medborgare i landet "ivriga bävrar" och jobbar hårt och effektivt. De utgör ett viktigt instrument i Uppsala för tillväxtens skull då inflyttningen till vår kommun är mycket stor. Smygfilma är dessutom maffiametoder!"
Känns som du och dina kamrater seglar i motvind här....

 

dubbelförlåt för tt jag känner mig trögfattad här, Johan, men

"öka incitamenten för produktivitetsökning genom att tillåta import av byggtjänster, utan att det svenska byggfacket ska ha något slags veto"

jag jobbar i byggbranschen, jag köper entreprenader och gärna till lägre pris, med högre kvalitet och utan krav på svenska som modersmål. Står det verkligen en massa utländska företag runt oss och väntar? Har facket den makten? Fick de inte backning i Vaxholm+ Vi har väl lagar om detta?

Kan inte Centern hitta en bara en smula mer genomtänkt och vederhäftig förklaring om byggbranschens produktivitet som kan hjälpa mig vidare inför valet?

 

Calle, jag tror att jag redan i min första kommentar sa att "man kan ha synpunkter på framförandet"...

Att påstå att man inte vill hindra konkurrens, när man ändå vill bestämma över vilka priser konkurrenterna ska kunna ta, känns faktiskt inte särskilt trovärdigt?

Sync: Calle ger i stort sett i varenda kommentar uttryck för att en vilja att hämma konkurrensen.

Visst fick Sverige och byggnads däng i Vaxholmsmålet, men bara för att ha tillgripit övervåld när det gällde metoden.

Principen är vad jag förstår inte fastlagd, även om det naturligtvis är fråga om ett flagrant brott mot den fria rörligheten inom EU.

Man måste också vara på det klara med att såväl Calle Fridén som några andra som skriver här företräder ett särintresse.

Det är deras JOBB att försvara sina medlemmars intressen. Det är inget konstigt med det. Om jag vore medlem i deras intresseorganisation skulle jag också vilja att de drev på så hårt de kunde. (Låt vara att jag tror att vissa av metoderna är kontraproduktiva.)

Men svensk byggnäring har större betydelse än att låta ETT av flera intressen diktera villkoren.

 

Jag har fortfarande inte sett några som helst sakskäl för hur lönekonkurrens skulle bidra till ökad effektivitet i byggsektorn.
Jag har aldrig ens hört folk som jobbat med effektivisering av byggsvängen i hela sitt liv yttra sig på det viset. Inte heller att ett starkt fack skulle lägga en hämsko på utvecklingen.
Lyssna nu Johan - det finns INGA såna kopplingar. Det som finns är glada nyliberala teorier, men inga som helst bevis. Och där de genomförts har inte effektiviteten alls höjts
Det är därför inte jag som ska presentera hållbara argument för min sak, som den där Federley tydligen tycker. Det är du.
Inte bara åsikter, för såna har alla.
Istället skulle jag kunna hävda att det starka fack du inte gillar faktiskt bidragit enormt mycket till effektiviseringen av byggsektorn.
Vill du ha exempel? Jag har flera. Var är dina?
Man bygger inte effektivare i de länder där lönedumpningen fått breda ut sig. Man behöver ju inte det, helt enkelt - eftersom byggföretagen kan gödsla med folk. Och inte bygger man märkbart billigare heller - istället för att ge ett bättre och billigare byggande har lönekonkurrensen ökat vinsterna hos byggföretagen.
Det, Johan Hedin, är de enda erfarenheter vi kan dra av låglönekonkurrens

 

Förstår jag dig rätt om du påstår att ökad konkurrens på en marknad INTE leder till ökad produktivitet?

Gäller i så fall motsatt förhållande? En marknad som monopoliseras får ökad produktivitet?

 

"Jag har fortfarande inte sett några som helst sakskäl för hur lönekonkurrens skulle bidra till ökad effektivitet i byggsektorn."

På samma sätt som i alla andra branscher och sektorer:

1) Du utför jobb A för lönen B.

2) Du utsätts för lönekonkurrens: någon annan utför jobb A för lönen B-C (lägre lön än din).

Det är nu som produktivitetshöjningen sker: Det enda sättet för dig att motivera för omvärlden varför just du ska fortsätta ha lönen B är om du ökar din produktivitet och börjar utföra jobbet A+D (levererar ett högre mervärde) för lönen B istället.

Hur du gör detta är ditt problem: vissa höjer sin kvalitet, andra ändrar metoderna; men resultatet blir höjd produktivitet.

Alltså precis samma process som alla vi andra levererantörer av varor och tjänster lever i.

Den goda sidan av saken är att samhället som helhet (inklusive du) blir rikare när alla får mer för sina pengar, och dessutom leder produktivitetshöjningar inte sällan till att reallönen kan höjas till en nivå ÖVER B.

Men visst, du kan inte fortsätta att leverera samma sak och förvänta dig samma eller högre ersättning. Du måste konstant ändra ditt utbud och på så sätt höja värdet för dina kunder.

Men det är väl inte så konstigt?

 

Det är här argumentet tandar - eftersom byggföretagen kan ta in fler för samma pris behöver man inte göra rationaliseringar. Gudarna ska veta att vi redan har lönekonkurrens, även om vi stretar emot så mycket vi kan, men inte har det blivit billgare för KUNDEN, dvs den som till sist ska betala.
Dessutom, våra löner är en marginell del av byggkostnaderna. Det vi istället kan se är att på de arbetsplatser där laget är engagerat och starkt, fungerar byggprocessen bättre än där lönerna är sämre.
Vill man att byggföretagen ska tjäna mer pengar är säkert lönekonkurrens smaskens. Vill man ha en effektivare byggprocess får man betala för engagerade och delaktiga medarbetare.
För så vitt jag kan se är det alltid VÅRA löner det handlar om. Inte om arbetsledningarnas eller kontorspersonalens.

 

I mitt inlägg inkluderar jag naturligvis även arbetsledning, säljorganisation, marknadsföring och kontorspersonal, som elektriker och snickare i "byggarbetare".

Det är ju ni tillsammans som levererar. Och det är ni tillsammans som skulle utsättas för konkurrens, om andra byggbolag tillåts verka i landet under arbetsvillkor som de är nöjda med.

Men apropå administrativ personal: är det inte så att dessa har minskat i antal? Att alltså varje administratör eller chef levererar mer administration nu än vad de gjorde tidigare?

 

Ola - tack för klarläggandet. Jag ska återkomma i sak så snart tid gives