Den nyliberala verkligheten


Jag letar efter exempel som visar att nedmontering av befintliga trygghetssystem, i kombination med sänkta skatter, skulle ge ännu bättre trygghet för lika många människor i ett land. Om det finns sådana exempel skulle det vara intressant att ta del av det. Att det finns ekonomiska teorier som säger så är jag medveten om, men teorier är som bekant inte verklighet. Ger privatiserad sjukvård bättre och tillgängligare sjukvård åt lika många (eller fler) människor? Är privatiserade skolor bättre på att ge kunskap åt en lika stor del av befolkningen? Fungerar allmänna kommunikationer lika bra i hela landet om man privatiserar det?
Glöm inte bort att det inte ska vara kombinerat med ökade klyftor och massivt elände för en stor del av befolkningen, som i exemplen från Latinamerika eller fd Sovjetunionen.
Exempel emottages tacksamtBilden? Orkanen Katrina blottlade effektivt vad som händer när man skär i offentliga system, och när sådana inte existerar

4 kommentarer:

Jag tycker att alla byggnadsarbetare skall vara anställda av staten, varje år certifieras av den nya byggarbetarbesiktningsmyndigheten och alla ha samma lön.

Människor får sedan gå till den nya ROT myndigheten och där ansöka om att få sitt byggprojekt realiserat.

Detta måste vara betydligt bättre än att ha en hoper snickare, murare etc anställda i privata bolag eller ännu värre arbetande som frilansare.

Låt oss börja där !

 

Jag förstår inte vad ditt inlägg har med saken att göra? Jag förespråkar inte någon kollektivistisk modell utan privata företag. Och det var inte vad inlägget handlade om.
Finns det fysiska bevis för att sänkta skatter skapar bättre välfärd, utan en period där en massa människor faller genom skyddsnätet?

 

Svårt att säga i och med att man i många länder har ett stort socialt skyddsnät i form av familj och släkt. Detta skyddsnät syns sällan i statistik.

 

jag tror att de i new orleans är tryggare än de flesta på jorden.

Att anse att en katastrof slår värre för dem med lågt skattetryck är oerhört kreativt kopplat.

I Haiti dog massor av en jordbävning. I Kalifornien hade de en jordbävning med samma styrka, men bara ett tiotal dog.

Varför dör långt fler i Nordkorea när de utsätts för katastrofer?

Högt skattetryck är ingen garant mot naturkatastrofer. Däremot är hög levnadsstandard det. Du borde göra allt du kan för att fattiga länder ska få utvecklas ekonomiskt. Då kommer de lindrigare undan när nästa katastrof kommer.

Och att "utvecklas ekonomiskt" förutsätter ekonomisk frihet visste du förhoppningsvis.