Två byggnadsarbetare döda.

Klistrar in från SvT Text. Bloggen har varit dum i huvudet och onåbar, annars hade det här varit skrivet igår.

  Två dog vid byggarbete i gruva        

Två personer omkom i dag när hiss-
korgen de befann sig i lossnade från
en lyftkran i Vitåforsgruvan i
Malmberget. Fallet kan ha varit
närmare hundra meter.

Kranföraren chockades svårt. De om-
komna, enligt medieuppgifter far och
son, var arbetare hos en underentrep-
renör som höll på med byggnadsarbete
på den nya huvudnivån i gruvan.

Polisen och Arbetsmiljöverket ska
utreda olyckan. Enligt ansvarig
personal vid gruvan beror olyckan
troligen på materialfel eller
handhavandefel.
Jag orkar inte skriva mer om det just nu. Jag kan bara hoppas att det blir ytterligare en flisa i ögat på de som får besöka Arbetsmiljömässan i Jönköping. GÖR NÅT FÖR HELVETE!!!!

1 kommentarer:

Detta är sorgligt. Media har inte brytt sig om att beskriva vad det egentligen handlar om. Det var en arbetskorg och ingen hisskorg. Men skriver man hisskorg blir det annorlunda för oss vanliga Svensson. Schaktet som arbetarna inspekterade ska bli schakt för malmtransport inte personhiss.

Hade man skrivit arbetkorg hade kanske fler förstått att det är moment som berör många. Egentligen är det fel att spekulera i orsaken till olyckan men jagvågar på goda grunder påstå att skyddsarbetet blir sämre ju bler entreprenörsled man har. I detta fall handlade det om en entreprenör som i sin tur tar in en entreprenör för kranen och en annan för insektion och skrotning.

Hoppas att utredningen kommer snabbt.