Följ debatten direkt! Om LO-kongressen


Måndag kommer debatten om Lavaldomen och dess följdverkningar att tas på LO-kongressen i Folkets Hus i Stockholm. Vi är väl några stycken som är galet envisa nog för att faktiskt befinna oss där, men för er andra finns möjligheten att följa debatten direkt här.
Vill man också veta vad som händer under kongressen kan man med fördel kolla in både här och hos LO-tidningen som har en bred bevakning - fattas bara!
En utomstående betraktare kan säkert förvånas över spännvidden på frågorna som debatteras - men LO är alltså inte ett specifikt fackförbund, utan en paraplyorganisation för en rad fackliga organisationer, där förbundsgemensamma frågor drivs, men också ett organ som för fram de politiska krav som är viktiga för medlemmarna. Barnomsorg, kollektivtrafik, penninghantering etc (för att ta några aktuella ämnen). Det var just politiska frågor som en gång i världen fick just den tidiga arbetarerörelsen att bilda ett parti - socialdemokraterna.
Under de första tio åren fungerade också SAP som facklig centralorganisation, tills LO bildades 1898. Eftersom frågan ofta är uppe om varför LO har så starka band till just socialdemokraterna, även bland folk som borde veta, kan det vara bra att påminna om detta emellanåt.
Den fackliga kampen har ju förskjutits från elementära krav som rösträtt och reglerad arbetstid, till att handla om frågor om arbetets innehåll. Men ändå finn det alltid anledning att bevaka just frågor som man trodde var avförda från listan - alltför ofta dyker helt obegripliga anställningsförhållanden och arbetsmiljöer upp.
Andra aktuella frågor är naturligtvis regeringens försök att via nya direktiv till försäkringskassan (och nej, den förrra regeringen skötte inte heller den frågan särskilt bra) paketera om sjuka till arbetslösa, som föredömligt beskrevs i radions Kaliber, eller varför så många kommer att se fram mot en ålderdom med för lite pengar - läs mer hos alla

På bilden LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin

0 kommentarer: