Regeringens gratisförtroende minskar


Man ska nog ha klart för sig att det ökade gapet i opinionen som idag presenteras i media inte enbart har med socialdemokratins egna förtjänster att göra. Fast naturligtvis har ett ökat opponerande från oppositionen också gett fart. Mediautrymmet i samband med partidagarna..förlåt, framtidsdagarna i Västerås har i varje fall inte skadat. Komma överens med vänstern och miljöpartiet var ingen dum grej.
Men mest av allt är det regeringens eget fel. De har en rutten politik som inte ger de effekter de lovat och det börjar synas nu.
Det är ett välkänt fenomen att trauma i världen eller i nationen alltid gynnar den sittande regeringen, vilket gav dem lättköpta siffror. Men allt har en baksida, och jag är rätt övertygad om att regeringens agerande hittills i krisen - eller rättare sagt, avsaknad av agerande - får rätt många att ta sig en funderare på om de egentligen duger något till. Just nu väntar vi på att Maud Olofsson ska ta över Göran Persson slogan om att "jobben kommer". Och gråta lite kanske?


När varslen dessutom övergår i arbetslöshet - vilket inte slagit genom fullt ut än - kommer regeringen opinionssiffror att rasa ytterligare, lita på det. Är man arbetslös i Sverige idag är man bland de sämst lottade inom OECD. I många kommuner - företrädesvis borgerliga - finns det inte en kommunal samordning för att ta hand om de som blir arbetslösa. Det finns garanterat inte personal inom socialtjänsten som räcker till för de nya klienter som kommer.
Och mitt i alltihop ska vi vräka skattepengar villkorslöst över bankerna?
Hmmm, det känns som Sveriges mest flexibla regering kommer behöva göra fler helomvändningar för att lyckas. Under tiden kommer vi att få se borgerliga ledarredaktioner syssla med skademinimering, var så säkra.


Bilden föreställer Medusas skeppsbrott, en av de mer klassiska allegorierna för att beskriva tapp i opinionen. vi kan vänta till efter 2010 med att fundera på vem av de sorgliga figurerna som är vem i regeringen

0 kommentarer: