Rädda Maud!! Näringslivet rycker inDet var förmodligen fler än jag som studsade i soffan när näringsministern oemotsagd - svagt Luciano! - fick påstå att det var 11 000 jobb som skapats av det så kallade RUT-avdraget. Det är ju i själva verket hela omfånget av branschen och det fanns rätt många där redan innan alliansen började smeka sina kärnväljare medhårs (för det är naturligtvis det saken handlar om) - det är kort sagt inte alls 11000 nya jobb som skapats.
Men för att inte genera regeringens svagaste kort alltför mycket raderades de korrekta uppgifterna raskt från Svenskt Näringslivs hemsida.
Tänk - det var på Blasieholmen de gamla sovjettakterna skulle fira sina nya triumfer. Vem kunde tro det? Och detta när alliansen sliter förtvivlat med att bemöta alla motgångar, hej och hå. Och fackförbundet ST morskar upp sig och drar en lans för sina medlemmars arbetssituation...

Alliansfritt har dragit fram historien i ljuset - och man frestas att utbrista "Maud ljuger"!!!!Bilden? Den är legendarisk. På den vänstra bilden syns Trotskij och Kamenev, på den högra, efter deras fall, är de bortraderade. Och det finns fler såna bilder från sovjettiden. När verkligheten inte är som man vill så ändrar man den helt enkelt

0 kommentarer: