Ännu ett dödsfall, ännu en olycka


Vid rivning av en skola i Södertälje dödades idag en byggnadsarbetare när taket rasade in. Sorgen är bedövande på Byggettans repskaps årsmöte där jag sitter. Tre döda på en vecka. Nåns är felet. Och vi - Stockholms byggjobbare - är helt överens om att det beror på de nedskärningar som gjorts i arbetarskyddet, om de borttagna sanktionsmöjligheterna. Om den bristande kraften i arbetsmiljöarbetet.

Det handlar inte om att det kanske finns lite pulver kvar i Arbetsmiljöverket och dess inspektörer - vad det handlar om är att man talar om att det här är inte viktigt, när man skär i den verksamheten. Vi är usla på arbetarskyddet i Sverige numer - och har blivit det på fyra år.

...och det är bara mars än

Byggblasket är också bedrövad.


Bild. Klicka!

1 kommentarer:

Ytterligare en. Den svarta mars blev ytterligare en nyans mörkare.
Vidrigt, sorgligt och det är verkligen dags att försöka på alla sätt påverka att detta inte får ske igen.
Jag önskar att ni i dag på repskapet kan driva igenom tydligare regler på säkerhet och annat som kan påverka utgången av dessa olyckor - att de helt enkelt inte sker!!!