RUT gav kanske 2200 jobb...

Innan jag ger mig ut för att lyfta lite skrot måste jag tipsa om vad Roland Spånt skriver om RUT-avdraget på SVD debatt idag. Han har tagit de tillgängliga siffrorna och brytit ner dem till hard facts. Det ger vid handen att det i själva verket rör sig 2200 årsarbetare. av vilka de flesta antagligen fanns innan avdraget infördes. Till en hysterisk kostnad, och till nytta för ett litet fåtal.
Han tar de siffror som finns och räknar ut. Den som vill räkna ut det på annat sätt får väl göra det, men man kan fundera på varför Almega eller regeringen inte klarat av det. Och hur de ska bemöta det.


Marika funderar på samma sak

4 kommentarer:

En lite mer avancerad beräkning :

Vi antar en omsättning på 1440 miljoner totalt sett (720 milj från stat, 720 milj från kunderna).

Tjänstemoms : ca +288 miljoner , vi drar av för utgående moms (material) och säger : +200 miljoner för staten.

Löner ca 18000:- / månad , ger arbgivavg ca 6000:-/person och månad = ca +70000:- / person och år
Löner ca 18000:- / månad , ger löneskatter 4000:-/person och månad = ca +50000:- / person och år

Lönekostnad är alltså 18000+6000 , låt oss säga 25000/månad , detta ger 300 000:- / år.

Hur många årsheltidspersoner då ?
Mitt svar blir ca 3000 st. Ty 3000 * 300 000 = 900 miljoner.
1440 - 200 - 900 = ca 340 miljoner i "vinst" (en hel del av detta går väl till löner till chefer som också beskattas).

3000 personer ger då ca +210 miljoner i arbetsgivaravgifter.
3000 personer ger då ca +150 miljoner i löneskatter

340 miljoner "vinst" ger åtminstone via bolagsskatt ca +80 miljoner

OK så till den sista posten då, av dessa 3000 årsarbeten antar vi att 2000 är nyanställda som tidigare var arbetslösa.
Vad kostar en arbetslös då ?
T.ex 10000:- / månad och person (efter skatteavdrag) vilket ger ca 120000:- / person och år.
2000 * 120000 ger då + 240 miljoner

Summering :
+200 (moms) + 210 (arbgivavg) + 150 (löneskatter) + 80 (bolagsvinster) +240 (mindre A-kasse utbetalning)
Utgift för samhället = -720 miljoner.
Intäkt för samhället = +880 miljoner.
====================================
Resultat +160 miljoner

Nu kan ni ju räkna själv genom att sätta in andra siffror för att se hur lönsamheten förändras med andra antaganden.
Vem kan jag debitera dessa 5 minuter det tog mig att ta fram materialet ? TCO ?

 

Jag vet inte vem du är. Jag vet vem Roland Spånt är. Jag vet att han anses kvalificerad. Jag kan som novis hitta en massa hål i din kalkyl, nämligen att du förutsätter långt fler okända faktorer än Spånt gör.
Du och Almega förutsätter nämligen att alla dessa som nu påstås jobba i branschen skulle ha varit arbetslösa. Vilket är ytterligt tveksamt.
Den sortens statistik fins nämligen inte

 

Ja, vad bra att du "vet vem Spånt är".

Du har ingen egen förmåga att bedöma siffror eller ?

Du tycker inte det är märkligt att den "store Spånt" inte tar upp en enda intäkt i det hela ?

Spånt tar ju inte med knappt något i sin simpla beräkning.

Jag har inte påstått att min modell är korrekt eftersom den liksom allt annat bara är en modell men jag tar hänsyn till en hel del som Spånt inte ens bryr sig om över huvud taget, ganska självklara detaljer som han inte tar upp alls.

Jag förutsatt i mitt exempel att 2000 av 3000 heltidare varit arbetslösa innan.

Du kan själv sätta in t.ex siffran 1000 istället etc och själv se att det fortfarande inte rör sig om några löjliga 800 000:- back per jobb. Det är ju rent löjligt.

Om du är ärligt intresserad av att veta hur det verkligen ligger till vill säga , men det är du väl inte ? Du har väl bestämt dig oavsett hur verkligheten ser ut...

 

Fakta från städbranschen angående löner och prissättning :

http://www.homework.se/

Tala om vilka hål du hittar så kan vi diskutera konstruktivt (om du är intresserad av det).